Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη τεσσάρων (4) καινοτόμων δράσεων που αφορούν την ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων των οδικών αξόνων πάνω σε προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας και ειδικά στην καφέ αρκούδα και τους βιοτόπους της και την ενίσχυση των διαχειριστικών δράσεων του έργου LIFE SAFE CROSSING.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργήθηκε ένα μίνι ντοκιμαντέρ, βασισμένο στα επιστημονικά αποτελέσματα των έργων LIFE SAFE CROSSING και LIFE AMYBEAR, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναπτύχθηκε μία καινοτόμος ηλεκτρονική εφαρμογή (mobile app) για smartphones και tablets, η οποία περιέχει διαδραστικό πληροφοριακό υλικό και κάνει χρήση στοιχείων παιχνιδοποίησης (gamification) για την κινητοποίηση των χρηστών/ριών στην διερεύνηση των εργαλείων της εφαρμογής. Διοργανώθηκαν συμμετοχικά workshops σε συνέργεια με οργανώσεις και άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την καταγραφή στάσεων και απόψεων των  κατοίκων της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και την κινητοποίησή τους στις προσπάθειες περιορισμού-εξάλειψης των σχετικών απειλών στην άγρια πανίδα και ειδικά την καφέ αρκούδα. Επιπλέον,  υλοποιήθηκαν εργασίες πεδίου που θα ενισχύσουν την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης  που περιλαμβάνονται στο έργο LIFE SAFE CROSSING.

Μπορείτε να δείτε το μίνι ντοκυμαντέρ εδώ.

 

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο , εντός του μέτρου: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ" στον άξονα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».

More Παλαιότερα Προγράμματα