Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη

Tο έργο «Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη» υλοποιήθηκε από τον Ιούνιο 2020 έως τον Ιανουάριο 2022 με συνολικό προϋπολογισμό 49,891.55€ και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Πράσινου Ταμείου μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ». Συντονιστής εταίρος του έργου ήταν η Καλλιστώ και λοιποί εταίροι του έργου ήταν ο δημοσιογραφικός συνεταιρισμός Alterthess, που υποστήριξε τη δημιουργία του μίνι-ντοκιμαντέρ, και δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, που υποστήριξε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής,  και το Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών που υποστήριξε την οπτική ταυτότητα του έργου και τις εφαρμογές της.

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη τεσσάρων (4) καινοτόμων δράσεων που αφορούν την ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων των οδικών αξόνων πάνω σε προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας και ειδικά στην καφέ αρκούδα και τους βιοτόπους της και την ενίσχυση των διαχειριστικών δράσεων του έργου LIFE SAFE CROSSING.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργήθηκε ένα μίνι ντοκιμαντέρ, βασισμένο στα επιστημονικά αποτελέσματα των έργων LIFE SAFE CROSSING και LIFE AMYBEAR, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναπτύχθηκε μία καινοτόμος ηλεκτρονική εφαρμογή (mobile app) για smartphones και tablets, η οποία περιέχει διαδραστικό πληροφοριακό υλικό και κάνει χρήση στοιχείων παιχνιδοποίησης (gamification) για την κινητοποίηση των χρηστών/ριών στην διερεύνηση των εργαλείων της εφαρμογής. Διοργανώθηκαν συμμετοχικά workshops σε συνέργεια με οργανώσεις και άτυπες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την καταγραφή στάσεων και απόψεων των  κατοίκων της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και την κινητοποίησή τους στις προσπάθειες περιορισμού-εξάλειψης των σχετικών απειλών στην άγρια πανίδα και ειδικά την καφέ αρκούδα. Επιπλέον,  υλοποιήθηκαν εργασίες πεδίου που θα ενισχύσουν την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης  που περιλαμβάνονται στο έργο LIFE SAFE CROSSING.

Η εφαρμογή για τα τροχαία ατυχήματα Roadcoex είναι διαθέσιμη σε Google Play & App Store

Μπορείτε να δείτε το μίνι ντοκυμαντέρ εδώ.

 

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο , εντός του μέτρου: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ" στον άξονα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».

More Παλαιότερα Προγράμματα