Εθελοντισμός

Γενικές πληροφορίες

Μάθε πώς μπορείς να «κάνεις τη διαφορά» για την άγρια ζωή και τη φύση! Προσφέρουμε εθελοντική εργασία και ταυτόχρονα πλουτίζουμε και εμείς σε γνώσεις, εμπειρίες, σχέσεις.

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ, πιστεύουμε πως ο εθελοντισμός είναι τρόπος συμμετοχής. Μαζί με τους ίδιους τους εθελοντές, σχεδιάζουμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής παρέμβασης και σέβονται την τοπική κοινωνία. Δράσεις πολύπλευρες και συμμετοχικές, που υπερβαίνουν τα όρια μιας απλής «απλήρωτης εργασίας». Δράσεις που μας χωρούν όλους και όλες που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, ανεξάρτητα από ηλικία ή μόρφωση, καταγωγή ή γλώσσα.