Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07 NAT/GR/000291)

«Επίδειξη δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας και του οικοτόπου προτεραιότητας Μαύρης Πεύκης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου στο Νομό Γρεβενών»

Το έργο υλοποιήθηκε στο Νομό Γρεβενών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών/ΕΘΙΑΓΕ, την Αναπτυξιακή Γρεβενών και την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Το έργο στόχευσε στην εφαρμογή πρότυπων δράσεων διατήρησης του δασικού πλούτου και ειδών της άγριας πανίδας στις τρεις Περιοχές Natura 2000 (SCIs – SPAs) του Νομού Γρεβενών: «Βασιλίτσα», «Εθνικός Δρυμός Πίνδου» και «Εθνικός Δρυμός Πίνδου – Βάλια Κάλντα – Ευρύτερη Περιοχή». Οι κεντρικοί στόχοι του έργου αφορούσαν στην ομαλή συνύπαρξη των μεγάλων σαρκοφάγων με την ορεινή γεωργία και κτηνοτροφία της περιοχής, καθώς και στη συμβολή για τη δημιουργία όρων αποτελεσματικότερης διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης. Η προβλεπόμενη διάρκειά του ήταν 1/1/2009 έως 30/06/2012.

Βασικές επιτυχίες του έργου στις οποίες συνέβαλε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ:

  1. Άμβλυνση των αρνητικών στάσεων απέναντι στην αρκούδα των εμπλεκόμενων με τη διατήρηση της αρκούδας κοινωνικών ομάδων (κτηνοτρόφοι, παραγωγοί, κυνηγοί κτλ) και συνεπακόλουθη μείωση των κινήτρων εξόντωσης του είδους.
  2. Σύσταση και λειτουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα η οποία επενέβη στις περιοχές του έργου όπου παρατηρούνταν προβλήματα συνύπαρξης αρκούδας-ανθρώπων (ζημιές σε καλλιέργειες, μελίσσια, ζώα), σε περιπτώσεις ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο, σε περιστατικά θανάτωσης αρκούδας αλλά και σε περιπτώσεις συστηματικής εμφάνισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Συνολικά η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης επενέβη σε 31 περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
  3. Κατάρτιση και δρομολόγηση θεσμοθέτησης και επισημοποίησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ενός Πρωτοκόλλου ενεργειών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αλληλεπίδρασης αρκούδας –ανθρώπου ως οριζόντιου διαχειριστικού εργαλείου.
  4. Δημιουργία ενός μηχανισμού δικτύωσης κτηνοτρόφων. Βασικός στόχος της δράσης ήταν η προώθηση της δημιουργίας ενός δικτύου μεταξύ κτηνοτρόφων-κατόχων αποτελεσματικών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών της περιοχής του έργου, προκειμένου να διαδοθεί η χρήση τους ως ένα αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο αντιμετώπισης των ζημιών από αρκούδα στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Η λειτουργική μορφή του δικτύου περιλαμβάνει 59 κτηνοτρόφους εκ των οποίων οι 16 αποτελούν τον βασικό πυρήνα. Η δράση προέβλεπε την ανταλλαγή Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών (ενήλικων ή κουταβιών) είτε μεταξύ των μελών του υφιστάμενου δικτύου ή προς άλλους κτηνοτρόφους της περιοχής που έχουν ανάγκη από καλά σκυλιά φύλαξης και υφίστανται ζημιές από αρκούδες. Συνολικά δόθηκαν από το δίκτυο και τα διασυνδεδεμένα όμοια δίκτυα που προέκυψαν από αντίστοιχα έργα LIFE στα οποία μετείχε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 41 κουτάβια Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών προς ισάριθμους κτηνοτρόφους της περιοχής του έργου.
  5. Εκπόνηση ειδικού προγράμματος ενεργοποίησης εθελοντών και προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

More Παλαιότερα Προγράμματα