Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

LIFE ARCTOS/PINDOS (LIFE12 NAT/GR/000784)

«Δράσεις διατήρησης για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη Βόρεια Πίνδο»

Ο Δήμος Γρεβενών, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, την «Αναπτυξιακή Γρεβενών» και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικών Δρυμών Πίνδου-Αώου και Βίκου έχουν αναλάβει την υλοποίηση έργου LIFE με τίτλο «Δράσεις διατήρησης για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη Βόρεια Πίνδο» (LIFE12 NAT/GR/000784). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την 1η Οκτωβρίου 2013 έως την 30ή Ιουνίου 2017 και περιοχή εφαρμογής του είναι ολόκληρος ο Νομός Γρεβενών και μέρος του Νομού Ιωαννίνων που περιλαμβάνει την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, με έμφαση, φυσικά, στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής παρουσίας της αρκούδας.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Περιορισμός της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Ο στόχος αυτός θα υποστηριχθεί από σειρά δράσεων, όπως είναι η λειτουργία δύο Μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, η παραγωγή και διανομή ενός κουτιού πρώτων βοηθειών για δηλητηριασμένα ζώα (οι Σκύλοι Φύλαξης Κοπαδιών πλήττονται ιδιαίτερα από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων), η κινητοποίηση εθελοντών ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα κα.
  2. Αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, η οποία θα υποστηριχθεί από σειρά δράσεων όπως είναι η λειτουργία μεικτής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα, η εγκατάσταση ειδικών κάδων απορριμμάτων που δεν μπορούν να παραβιαστούν από αρκούδες (bear proof) και η χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε προβληματικές περιοχές, η εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέσων σε περιοχές έντονης αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας, η λειτουργία ειδικής Μονάδας Σκύλων (Karelian) εκπαιδευμένων να αντιμετωπίζουν καταστάσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας κα.
  3. Διάδοση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ζημιών από αρκούδες στην αγροτική οικονομία και βελτίωση των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή. Έμφαση θα δοθεί στη διανομή καλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών σε κτηνοτρόφους και στη χρήση του δικτύου των κτηνοτρόφων που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προηγούμενων έργων LIFE .
  4. Βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού στα παραπάνω θέματα

 

More Παλαιότερα Προγράμματα