ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΡΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Το μεγάλο στοίχημα για την επιβίωση των μεγάλων σαρκοφάγων στη χώρα μας είναι η εξασφάλιση των συνθηκών συνύπαρξης με τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς, τις κοινότητες των ανθρώπων που ζουν και δουλεύουν στις ίδιες περιοχές όπου βρίσκουν καταφύγιο ο λύκος, η αρκούδα, το τσακάλι. 
 
Τα ζώα αυτά, αιώνες τώρα, αγωνίζονται να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει από την παρουσία και τη δραστηριότητα των ανθρώπων. Επειδή οι φυσικοί πόροι περιορίζονται και τα άγρια θηράματα εξαντλούνται, ο λύκος και η αρκούδα έχουν μάθει να αναζητούν μεγάλο μέρος της τροφής τους ανάμεσα στα χωριά και τα χωράφια των ανθρώπων. Μελίσσια, σιτάρια και καλαμπόκια για την αρκούδα, κτηνοτροφικά ζώα για το λύκο, αποτελούν πια αναπόσπαστο μέρος της διατροφής τους. 
 
Αυτές όμως οι επιθέσεις προκαλούν ζημιές και απώλεια εισοδήματος στους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας σύγκρουσης, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωση των μεγάλων σαρκοφάγων. 
 
Επιπλέον, οι αρκούδες όλο και πιο συχνά πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές σε αναζήτηση τροφής ή καταφυγίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους της υπάιθρου.
Εμείς στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ πιστεύουμε ότι η άμβλυνση αυτής της σύγκρουσης και η εξασφάλιση της συνύπαρξης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την προστασία της αρκούδας και του λύκου.
 
Για τους παραγωγούς που ενδεχομένως να υφίστανται ζημιές από τον λύκο και την αρκούδα, είναι πολύ χρήσιμα τα παρακάτω φυλλάδια που εξέδωσε ο ΕΛΓΑ το 2018: