Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Γενικές Πληροφορίες

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν ξεκίνησε σαν μια εναλλακτική εξέλιξη του «Εμείς και ο Κόσμος» ή της «Μελέτη Περιβάλλοντος». Ξεκίνησε σαν απάντηση και άμεση λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον πλανήτη μας. Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ, προσεγγίζουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως ένα εργαλείο για την προστασία και διατήρηση της φύσης, θεωρώντας ότι η επιτυχής υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενσυνείδητων, ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών και από την επαρκή εκπαίδευση ή κατάρτισή τους.

 

Για το λόγο αυτό στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ:

 

  • Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Δίνουμε έμφαση σε δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης και στόχος μας είναι τα παιδιά να συμμετέχουν τα ίδια στη διαδικασία της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης, μέσω σύγχρονων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.
  • Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ με οργανωμένες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες.
  • Οργανώνουμε δραστηριότητες και κύκλους κατάρτισης ενηλίκων (π.χ. κατάρτιση στελεχών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αγροτών και κτηνοτρόφων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, επιστημόνων από την Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες σε τεχνικές και μεθόδους προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ.).
  • Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με σχολεία, είτε παρέχοντας υποστηρικτικό υλικό σε προγράμματα περιβαλλοντικών ομάδων, είτε υλοποιώντας κάποιο πρόγραμμα με τη δική μας ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη δική σας τάξη*.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε ή να κατεβάσετε το υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ το οποίο περιλαμβάνει (ανάλογα με την κάθε θεματική) έντυπα, προτεινόμενες δραστηριότητες πεδίου, video υλικό και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.

* Εξαρτάται από τα προγράμματα και τις θεματικές που έχουμε προγραμματίσει να υλοποιήσουμε κάθε έτος.