Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Παρακολούθηση της πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ επιλέχθηκε, με διαδικασία διαγωνισμού που προκήρυξε ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, για την υλοποίηση αυτού του έργου, εστιάζοντας στα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος, ζαρκάδι, αγριόγιδο, βίδρα), στην ορνιθοπανίδα (αρπακτικά, δρυοκολάπτες, μαυροπελαργοί, αλπικά στρουθιόμορφα), την ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια (τρίτωνες). Στόχος του προγράμματος ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση κατανομής και πληθυσμών από τα προαναφερόμενα είδη και η θέσπιση και πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου παρακολούθησης με δυνατότητα μακροπρόθεσμης εφαρμογής του από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. καθώς και η εγκαθίδρυση διαχειριστικών πρακτικών για την διατήρηση των παραπάνω. Η υλοποίηση του έργου έγινε στο διάστημα Μάιος έως Δεκέμβριος 2008.

More Παλαιότερα Προγράμματα