Φύση & Άγρια Ζωή

Γενικές πληροφορίες

Προστατεύουμε την άγρια ζωή και τη φύση

Τα μεγάλα σαρκοφάγα, ζώα, όπως η αρκούδα, ο λύκος, ο λύγκας και το τσακάλι, δεν είναι μόνο ισχυρά σύμβολα της άγριας ζωής, αλλά και εξαιρετικοί βιολογικοί δείκτες της υγείας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 
 
Η διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων τους προϋποθέτει την ανοχή του ανθρώπου και τη  διατήρηση ζωντανών οικοσυστημάτων σε εκτεταμένες περιοχές. Η ύπαρξη των ειδών αυτών σε μια περιοχή, λοιπόν, «πιστοποιεί» με μία έννοια ότι, εκτεταμένα και κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα (δασικά, ορεινά, αγροτικά) βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση.
Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα προστασίας των ειδών αυτών, που ως θηρευτές καταλαμβάνουν υψηλή θέση στην τροφική αλυσίδα, έχουν παράπλευρες ευεργετικές συνέπειες και σε άλλα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η προστασία τους, δηλαδή, δεν αφορά μόνο τα είδη αυτά, αλλά, επιπλέον, υπηρετεί ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους! 
 
Η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής αποτελεί τον κύριο σκοπό της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη σημαντικών περιβαλλοντικών στόχων:
  • Για να διατηρηθούν ζωντανά τα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια, η Βαλκανική ύπαιθρος. 
  • Για να ανασχεθεί ο ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας.
  • Για να υποστηριχθεί η αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και οικολογικών δικτύων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.
  • Για να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον, ως δημόσιο - συλλογικό αγαθό.