Συνύπαρξη Ανθρώπου & Άγριας Ζωής

ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Το 2009 η ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιούργησε την πρώτη Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα-Bear Emergency Team (ΒΕΤ) στην Ελλάδα, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων «κρίσης» και τη διατήρηση ενός βιώσιμου πληθυσμού αρκούδας στη χώρα μας, με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλής συνύπαρξης του είδους με τον άνθρωπο. Αντίστοιχες τέτοιες ομάδες λειτουργούν αποτελεσματικά από εξειδικευμένες ομάδες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Ιταλία κλπ). Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ διαθέτει ήδη το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό και τη σχετική πολυετή εμπειρία, ενώ στόχος της είναι η λειτουργία της να έχει μακροπρόθεσμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αφού η τεχνογνωσία της θα αρχίσει να μεταλαμπαδεύεται σταδιακά και στο τεχνικό προσωπικό των αρμόδιων κρατικών φορέων (δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης κλπ). 
 

ΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΟΜΑΔΑ;

 

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα (ΒΕΤ) επεμβαίνει σε περιοχές όπου παρατηρούνται προβλήματα συνύπαρξης μεταξύ αρκούδων και ανθρώπων (ζημιές σε καλλιέργειες, μελίσσια, ζώα), σε περιπτώσεις αρκούδων «εθισμένων» σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές και εξοικειωμένων με την ανθρώπινη παρουσία, αλλά και σε περιπτώσεις ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο, έχοντας μεγάλη εμβέλεια δράσης (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία).

 

Συγκεκριμένα:

• Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και έμπρακτη και επιτόπια βοήθεια σε παραγωγούς για την εφαρμογή και τη διάδοση μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία (παραγωγή). 
• Εφαρμόζει κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξοικείωσης αρκούδων σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές (αρκούδες που προσεγγίζουν συστηματικά κατοικημένες περιοχές σε ώρες και αποστάσεις που γίνονται αντιληπτές). 
• Εφαρμόζει τεχνικές ραδιοσήμανσης ατόμων του πληθυσμού και παρακολούθησης των μετακινήσεών τους (της χωρικής συμπεριφοράς τους), για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών σύγκρουσης με ανθρώπινες δραστηριότητες, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
• Εφαρμόζει τεχνικές απώθησης εξοικειωμένων ζώων και αναστροφής ανεπιθύμητης συμπεριφοράς τους, όπου κρίνεται απαραίτητο. 
• Επεμβαίνει άμεσα για την παροχή πρώτων κτηνιατρικών βοηθειών, σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, με θύματα αρκούδες ή σε περιπτώσεις λαθροθηρίας (χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, πυροβόλων όπλων κ.λπ.) 
• Διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης για το προσωπικό φύλαξης Προστατευόμενων Περιοχών, Εθνικών Πάρκων και Δασαρχείων, με σκοπό τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε στο μέλλον να είναι σε θέση αναλάβουν το ρόλο της ομάδας BET. 
• Κατάρτισε ειδικό διαχειριστικό τεχνικό πρωτόκολλο για την δημιουργία και λειτουργία ειδικού μηχανισμού που θα αντιμετωπίζει είτε οριζόντια είτε κατά περίπτωση τα περιστατικά. Πολύ πρόσφατα το τεχνικό πρωτόκολλο υιοθετήθηκε από την πολιτεία με ειδική ΚΥΑ και πρόκειται να τεθεί άμεσα  σε εφαρμογή με την ενεργό συμμετοχή προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και των εξειδικευμένων πΜΚΟ.