Ποιοί Είμαστε

Σύντομο Προφίλ

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιουργήθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη, από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μετά από μία πορεία σχεδόν 20 χρόνων η Καλλιστώ συνεχίζει να υπηρετεί τις ίδιες αρχές και αξίες που είχε όταν δημιουργήθηκε. Με οδηγό το πλαίσιο αρχών και αξιών, το καταστατικό της και τις αρχές αναζήτησης πόρων, η  Καλλιστώ έχει καταρτίσει την στρατηγική της για το διάστημα 2016-2020. Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα προς διαβούλευση με τα μέλη, τα στελέχη και τους φίλους της οργάνωσης ώστε να εξειδικεύονται και να εφαρμόζονται με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές–κοινωνικές-οικονομικές προκλήσεις του παρόντος.

Οι Βασικοί μας Σκοποί

  • Η μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, της αρκούδας και του λύκου, και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας.
  • Η βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωή.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου – συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής

Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας αφορούν στη διατήρηση της άγριας ζωής, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά, αλλά και στη συνύπαρξη των ειδών αυτών με τον άνθρωπο. Προβάλλουμε την ομορφιά της φύσης, την αξία της ποικιλίας, το δικαίωμα στη ζωή. Αγγίζουμε τη συνείδηση κάθε ενημερωμένου πολίτη, καλώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση μεγάλων, οικουμενικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας.

Τα αποτελέσματα

Οι γνώσεις μας έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, με ολοκληρωμένες απαντήσεις και επιτυχείς εφαρμογές σε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η σύγχρονη ΚΑΛΛΙΣΤΩ

  • Παρακολουθεί τους πληθυσμούς των μεγάλων σαρκοφάγων στη χώρα μας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των πληθυσμών τους.
  • Παρεμβαίνει για την εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από μεγάλα τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.
  • Λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα (Bear Emergency Team-BET), η οποία επεμβαίνει κάθε φορά που κάποιο άγριο ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο (περιπτώσεις τροχαίων, λαθροθηρίας κτλ) και σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης άγριων ζώων και ανθρώπων (προσέγγιση ζώων σε οικισμούς, εθισμός των ζώων σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές κ.α).
  • Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος.
  • Σχεδιάζει και συντονίζει εκστρατείες και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Ασκεί πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εθνικών και διεθνών Δικτύων των Περιοχών αυτών (όπως το NATURA 2000) και “οικολογικών διαδρόμων” σύνδεσης μεταξύ τους.
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας.