Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Στο συγκεκριμένο έργο η Καλλιστώ είχε αναλάβει α) το συντονισμό της ομάδας παρακολούθησης για τα θηλαστικά β) τη συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, την επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων γ) την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των μεγάλων θηλαστικών (αρκούδα και λύκο) δ) τον ποιοτικό έλεγχο των τελικών παραδοτέων που αφορούν στα είδη μεγάλων θηλαστικών.

Για την συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των δυο ειδών χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά διαφορετικές μέθοδοι πεδίου όπως ψηφιακές καταγραφικές κάμερες, συλλογή βιοδηλωτικών ενδείξεων, howling sessions, συνεντεύξεις με κατοίκους, επεξεργασία δεδομένων ΕΛΓΑ.

Τα αποτελέσματα  περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες κατανομές των ειδών, πληθυσμιακές εκτιμήσεις, αξιολόγηση της κατάστασης των βιοτόπων τους εντός των περιοχών NATURA 2000 και την ευρύτερη περιοχή και θα χρησιμοποιηθούν στην εξαετή έκθεση αναφοράς για τα είδη και τους οικοτόπους που πρέπει να υποβάλλει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή επιτροπή

More Παλαιότερα Προγράμματα