Τρέχοντα Προγράμματα

LIFE Safe Crossing

Η Καλλιστώ, η COSMOTE, η Εγνατία Οδός και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίροι στο έργο LIFE SAFE-CROSSING από πλευράς της Ελλάδας, ένα διεθνές έργο με εταίρους και από τις χώρες της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας.
Το έργο στοχεύει στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι οδοί σε ορισμένα είδη προτεραιότητας σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: μαρσικανική καφέ αρκούδα (Ursus arctos marsicanus) και λύκος (Canis lupus) στην Ιταλία, ιβηρικός λύγκας (Lynx pardinus) στην Ισπανία , και  καφέ αρκούδα (Ursus arctos) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Τα είδη αυτά απειλούνται σοβαρά από οδικές υποδομές, τόσο από την άμεση θνησιμότητα όσο και από το φαινόμενο φραγμού. Για να μετριαστούν αυτές οι επιπτώσεις θα βασιστούμε στην εμπειρία που αποκτήθηκε σε ένα προηγούμενο πετυχημένο έργο LIFE, το LIFE STRADE ( (LIFE11BIO / IT / 072), κατά τη διάρκεια του οποίου εγκαταστάθηκε με επιτυχία ένα καινοτόμο εργαλείο για την πρόληψη συγκρούσεων ζώων-οχημάτων σε 17 περιοχές της κεντρικής Ιταλίας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι μία από τις κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων με ζώα είναι το χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης και προσοχής των οδηγών όσον αφορά τον κίνδυνο συγκρούσεων με άγρια ζώα.
Το έργο LIFE SAFE CROSSING επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:
• Επίδειξη της χρήσης των καινοτόμων εργαλείων πρόληψης σύγκρουσης ζώων-οχημάτων (AVC) σε νέες περιοχές
• Μείωση του κινδύνου συγκρούσεων με τα προστατευόμενα είδη-στόχους
• Βελτίωση της συνδεσιμότητας και διευκόλυνση των μετακινήσεων για τα προστατευόμενα είδη-στόχους
• Αύξηση της προσοχής των οδηγών στις περιοχές του έργου σχετικά με τον κίνδυνο συγκρούσεων με τα προστατευόμενα είδη-στόχους
 Το έργο περιλαμβάνει 13 εταίρους : ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους φορείς και ΜΚΟ. Η συμμετοχή της επαρχίας Terni της Ιταλίας θα διασφαλίσει τη μεταφορά εμπειρίας από το πρόγραμμα LIFE STRADE στις νέες περιοχές.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://life.safe-crossing.eu/