Για τον Τομέα Επικοινωνίας της Οργάνωσης

Θέσεις Εργασίας

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη/-τιδα στον Τομέα Επικοινωνίας, πλήρους απασχόλησης, με έδρα το γραφείο της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21ης Φεβρουαρίου 2024.

 Κυριότερα καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, συντονισμός, ανατροφοδότηση του Πλάνου Επικοινωνίας της οργάνωσης
 • Λειτουργία Γραφείου Τύπου – τακτική επικοινωνία με ΜΜΕ, εκπροσώπηση της οργάνωσης
 • Σύνταξη και διακίνηση δελτίων τύπου, επιμέλεια εντύπων, website, ενημερωτικού υλικού
 • Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων (event management)
 • Τακτική επικοινωνία με υποστηρικτές, φίλους, μέλη και εθελοντές της οργάνωσης
 • Σχεδιασμός-υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 • Υποστήριξη δράσεων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντικής εργασίας
 • Υποστήριξη στην εξεύρεση πόρων και αναζήτησης χορηγιών
 • Συμμετοχή στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων – προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και τακτικό απολογισμό για τα παραπάνω.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών σε σχετική επιστήμη (Δημοσιογραφία, Επικοινωνία κ.λπ.)
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ευχέρεια-επικοινωνιακές δεξιότητες στο δημόσιο λόγο (public speaking)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1/C2)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, Word, PowerPoint, Excel, Internet)
 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Canva, Photoshop κ.ά.)
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων εκτός Θεσσαλονίκης για υποθέσεις της οργάνωσης
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ
 • Οργανωτικότητα, δημιουργικότητα, συνεργατικότητα.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος (ιδανικά σε τομείς Επικοινωνίας, Digital Marketing κ.λπ.)
 • Εμπειρία στην επιμέλεια και συγγραφή κειμένων και σε αναζήτηση οικονομικών πόρων
 • Ηλικία από 25 έως 55 ετών
 • Γνώση και ενεργό ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επί 2 χρόνια, τουλάχιστον.

 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail spyros@callisto.gr με τίτλο «Βιογραφικό για τον Τομέα Επικοινωνίας» μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2024. Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.