Η Καλλιστώ

Θέσεις Εργασίας

Η Περιβαλλοντική οργάνωση για την Άγρια Ζωή και Φύση «Καλλιστώ» προκηρύσσει μία (1) θέση εργαζομένου/ης για την Υποστήριξη Τμημάτων Γραμματείας και Επικοινωνίας.

 

Προσόντα

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (Γραμματεία, Fundraising, Εταιρική Επικοινωνία).
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

 

Βασικές αρμοδιότητες (ενδεικτικά):

 

Για το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης:

 • Διαχείριση-διεξαγωγή ενεργειών που ανάγονται στη διοικητική, γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της οργάνωσης.
 • Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας.
 • Παραλαβή προμηθειών και παραστατικών στοιχείων.
 • Απογραφή ειδών και προμηθειών.

 

Για το Τμήμα Επικοινωνίας:

 • Διαχείριση  εισερχόμενων κλήσεων στο Τμήμα Επικοινωνίας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση  της ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στην οργάνωση του φωτογραφικού και κινηματογραφικού αρχείου της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή webinars, καθώς και στην επιμέλεια κειμένων ή σε μεταφράσεις από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο.

 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για επτά μήνες και απαιτείται οι ενδιαφερόμενες/οι να έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας και να είναι ηλικίας 18-30 ετών.

 

Η σύμβαση απασχόλησης πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος προεργασίας για 10000 νέους ηλικίας 18-30 ετών του Ταμείου Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας – ΔΥΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 μέσω email στο communication (α) callisto.gr και με τίτλο «Θέση Υποστήριξης Τμημάτων Γραμματείας και Επικοινωνίας». Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).