Η Καλλιστώ

Θέσεις Εργασίας

Δείτε την τελευταία μας αγγελία για θέση εργασίας με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 15η Δεκεμβρίου 2022: 

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη/ιδα πλήρους ή μερικής απασχόλησης για δράσεις σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά έργα με επικέντρωση στην κοινωνική διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των  μεγάλων σαρκοφάγων (human dimensions actions).

 

Περιγραφή θέσης:

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, συντονισμός και αξιολόγηση δράσεων με επικέντρωση στην κοινωνική διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των μεγάλων σαρκοφάγων.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων από σχετικές δράσεις.
  • Συγγραφή αναφορών των σχετικών δράσεων και περιλήψεων για λόγους επικοινωνίας/διάχυσης των  αποτελεσμάτων των σχετικών έργων.
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις (διαδικτυακές ή με φυσική παρουσία) για τον συντονισμό σχετικών δράσεων (εσωτερικές συναντήσεις με συνεργάτες της «Καλλιστώ» ή συναντήσεις με εταίρους έργων).
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση & συντονισμός συναντήσεων ενδιαφερόμενων μερών/κοινωνικών εταίρων με επικέντρωση στην κοινωνική διάσταση της διαχείρισης & προστασίας των μεγάλων σαρκοφάγων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο (κατά προτίμηση Βιολογίας ή Οικολογίας ή Γεωγραφίας ή Περιβαλλοντικών Σπουδών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή  Επικοινωνίας).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Προϋπηρεσία σε συναφή ερευνητικά ή διαχειριστικά έργα.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Πολύ καλή γνώση ανάλυσης δεδομένων κοινωνικής έρευνας.
 • Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β.
  • Δεξιότητες συνεργασίας & συντονισμού, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σε συναφές αντικείμενο.
  • Ποσοτική ανάλυση (στατιστική επεξεργασία, παραμετρικές και μη παραμετρικές αναλύσεις, πολυμεταβλητά στατιστικά μοντέλα) και ποιοτική ανάλυση (ανάλυση συνεντεύξεων, ανάλυση περιεχομένου/ανάλυση λόγου, ομάδες εστίασης) δεδομένων κοινωνικής έρευνας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Έργα LIFE.
   • Εργασιακή εμπειρία σε μη αστικές περιοχές – ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικές ομάδες όπως κτηνοτρόφοι, αγρότες & γενικά μη αστικός πληθυσμός.
   • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.
   • Άμεση διαθεσιμότητα.

 

Προθεσμία αποστολής Βιογραφικών στο e-mail logistirio (α) callisto.grμέχρι 15/12/2022 και ώρα 17:00.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.