terms of use

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες εφαρμόζονται επί όλων των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της οργάνωσής μας με την επωνυμία «Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση», ΑΦΜ 999431273, ΔΟ.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ Μητροπόλεως 123, τηλέφωνο 2310 252530, e-mail: info@callisto.gr . Οι παρακάτω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες καλύπτουν την πώληση αγαθών και προϊόντων μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατά συνέπεια κάθε χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό. Οι εν λόγω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες μπορούν να μεταβληθούν οποτεδήποτε από την Οργάνωσή μας για αυτό και ο εκάστοτε Χρήστης οφείλει να ελέγχει αυτούς προτού πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο της οργάνωσής μας με το domain name «www.callisto.gr». Προκειμένου όμως για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και ιδίως για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με την Οργάνωσή μας με σκοπό την πώληση προϊόντων από εμάς σε τρίτους απαιτείται η κάτωθι διαδικασία, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την υποβολή παραγγελίας προϊόντος. Εφόσον λοιπόν οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων μας τότε είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την προδιαμορφωμένη από εμάς αίτηση στην οποία απαιτείται η καταχώριση της έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Επισκέπτη και ένας κωδικός (Διαδικασία Login – Δημιουργία λογαριασμού). Ο κωδικός (Password) που καταχωρεί κατ’ επιλογήν του ο Επισκέπτης πρέπει να είναι μοναδικός και εξατομικευμένος και χρησιμεύει στην πιστοποίηση των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου της Οργάνωσής μας. Η φύλαξη της μυστικότητας του κωδικού αυτού είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη, καθώς η οργάνωσή μας δεν γνωρίζει τον κωδικό αυτό και μπορεί μόνον μέσα από την διαδικασία του reset να του αποδώσει καινούριο κωδικό. Στην αίτηση αυτή ο επισκέπτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο επισκέπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων. 

2. ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Η Οργάνωσή μας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα εικονιζόμενα / εμφανιζόμενα προς πώληση αγαθά ή προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να απεικονίζονται όσο το δυνατόν πιο άρτια ώστε ο καταναλωτής να έχει πλήρη γνώση και εικόνα αυτών. Ωστόσο η Οργάνωσή μας επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος τρίτων προσώπων ή εκ παρεμβάσεως τρίτων προσώπων ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.
Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς καμία προγενέστερη ειδοποίηση. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Η Οργάνωσή μας συμμορφώνεται πλήρως σε κάθε ισχύουσα νομοθετική διάταξη. Κάθε πληροφορία που παρέχεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση κανενός είδους. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, επιλογών, υπηρεσιών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας την οποία και επισκέπτεται ελεύθερα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Εφόσον έχει γίνει η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία εγγραφής και συνακόλουθα σύνδεσης του Επισκέπτη με το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τότε ακολούθως και εφόσον φυσικά ο Επισκέπτης το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει σε αγορές προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Αφού επιλέξει το προϊόν ή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, ο Πελάτης παραγγέλνει αυτό/αυτά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία που στην φόρμα απαιτούνται είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση e-mail και Χώρα. Η Οργάνωσή μας ουδεμία παρέμβαση δύναται να ασκήσει στα δεδομένα που καταχωρεί ο Πελάτης, τα οποία εκλαμβάνει ως ορθά και αληθή, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτά είναι πλαστά, ψευδή ή ανυπόστατα. Στην αίτηση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και την αποστολή τους στην Οργάνωσή μας, ο Επισκέπτης καταχωρείται στην Οργάνωσή μας. Σε περίπτωση που πελάτης μας επιθυμεί την διαγραφή του τότε μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω σύνδεσμο είτε να μας το δηλώσει εγγράφως μέσω mail στο info@callisto.gr Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πριν την υποβολή της παραγγελίας η προαποδοχή των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής της παραγγελίας. Με την σήμανση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση αυτών καθώς επίσης και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε Εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων. Ακολούθως η παραγγελία περιέρχεται αυτόματα στην Οργάνωσή μας. Μέχρι την στιγμή αυτή, υφίσταται πρόταση του Πελάτη για την σύναψη σύμβασης αγοράς. Μόλις η Οργάνωσή μας αποστείλει στον Πελάτη την επιβεβαίωση περιέλευσης σε αυτήν της παραγγελίας του, η οποία έχει μορφή e-mail, τότε η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Οργάνωσή. Ο Πελάτης λαμβάνει ειδική προς τούτο ενημέρωση αναλόγως του τρόπου επικοινωνίας που έχει επιλέξει. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει το οποιοδήποτε λάθος στην παραγγελία του, τότε οφείλει ΑΜΕΣΩΣ να ενημερώσει εγγράφως την Οργάνωσή μας μέσω Mail στην διεύθυνση info@callisto.gr ώστε να διορθωθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία και να επικαιροποιηθεί ορθά η παραγγελία, καθώς στα στοιχεία που μας έχει δώσει θα γίνει και η παράδοση του προϊόντος. Η Οργάνωσή μας κατόπιν ελέγχοντας την διαθεσιμότητα, και εφόσον αυτή υφίσταται, αποστέλλει στον πελάτη την λεγόμενη «Επιβεβαίωση Αποδοχής Παραγγελίας». Στην «Επιβεβαίωση Αποδοχής παραγγελίας» θα αναγράφεται αναλυτικά το παραγγελθέν προϊόν και τα χαρακτηριστικά αυτού, η τιμή, τα έξοδα αποστολής και γενικότερα όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας. Από την στιγμή αυτή η ενοχική σύμβαση της πώλησης μεταξύ της Οργάνωσής μας και του Πελάτη θεωρείται συναφθείσα δημιουργώντας σχετικές αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Εξαιτίας ακριβώς της φύσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ταχύτητας που διέπουν αυτές, η Οργάνωσή μας επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, είτε η παραγγελία δεν θα γίνεται δεκτή από την Οργάνωσή μας, είτε, σε περίπτωση που το προϊόν εξαντληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Οργάνωσή μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη με κάποιον από τους τρόπους που αυτός έχει επιλέξει και να ακυρώσει την συναλλαγή επιστρέφοντας στον Πελάτη το ποσό πληρωμής, αναλόγως του τρόπου πληρωμής. Και στις δύο περιπτώσεις η Οργάνωσή δεσμεύεται να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από διάφορα μέρη, αν ένα από αυτά τα μέρη δεν βρεθεί διαθέσιμο, τότε η Οργάνωσή οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα αυτό στον πελάτη. Ο Πελάτης δικαιούται χωρίς δικαιολογία και εφόσον η παραγγελία δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο της λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, να ακυρώσει την παραγγελία του, στέλνοντας e-mail στο info@callisto.gr, η δε Οργάνωσή υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό στον Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα από την λήψη του ακυρωτικού e-mail και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την παρέλευση 30 ημερών.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.
Οι τρόποι παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος στον Πελάτη και οι ειδικότεροι όροι που συντρέχουν σε κάθε έναν από αυτούς είναι οι κάτωθι:

α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ: Σε περίπτωση που ο Πελάτης μας επιλέξει ως τρόπο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος, την παράδοση αυτού στο Γραφείο μας επί της οδού Μητροπόλεως 123, Θεσσαλονίκη, τότε ειδοποιείται σχετικά μέσω του ανάλογου τρόπου επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας, για την παραλαβή αυτού από το Γραφείο μας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το προϊόν εντός το αργότερο 5 εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του, οπότε και το προϊόν θα βρίσκεται στο Γραφείο μας διαθέσιμο για αυτόν. Αν ωστόσο παρέλθουν οι 5 εργάσιμες ημέρες, τότε η Οργάνωσή μας διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση καθώς και όλες τις συναφείς, νόμιμες αξιώσεις της λόγω της υπαναχώρησης. Αν ο Πελάτης αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος για την παραλαβή του προϊόντος, τότε ο τρίτος μη αγοραστής υποχρεούται να φέρει μαζί του για την παραλαβή του προϊόντος σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο από τον αγοραστή καθώς και δημόσιο έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ.) που να αποδεικνύει την ταυτότητα του τρίτου παραλαβόντος. Επειδή σύμφωνα με το Νόμο, μετά την παραλαβή του πράγματος ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Αγοραστή, ο Αγοραστής (ή ο Τρίτος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή) οφείλει να ελέγχει επιμελώς το πράγμα που του παραδίδεται και να βεβαιώνει, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, ότι παρέλαβε το παραγγελθέν πράγμα και ότι το παραδοθέν σε αυτόν πράγμα είναι αυτό το οποίο παρήγγειλε και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ: Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει ως τόπο παράδοσης του πράγματος, τόπο που ο ίδιος επιθυμεί, τότε το πράγμα παραδίδεται από την Οργάνωσή μας, σε Εταιρία Ταχυμεταφορών, η οποία αναλαμβάνει την παράδοση του πράγματος στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα, αλήθεια και πληρότητα των στοιχείων που ανέγραψε κατά τον προσδιορισμό του τόπου παράδοσης. Σε περίπτωση που ο τόπος αυτός είναι ψευδής ή δεν ανήκει στον Πελάτη τότε η Οργάνωσή μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της. Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης δεν ανήκει στον Πελάτη αλλά σε κάποιον Τρίτο, στον οποίο το πράγμα θα παραδοθεί ως «δώρο», τότε ο Αγοραστής οφείλει να καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα αιτούμενα στοιχεία στην σχετική προς τούτο φόρμα, ώστε η Οργάνωσή μας να γνωρίζει ότι πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία του «Δώρου». Σε κάθε περίπτωση παράδοσης του πράγματος μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Τρίτος – Δωρεοδόχος (στην περίπτωση του Δώρου κατά τα ανωτέρω) οφείλει να επιδεικνύει σχετικό έγγραφο δημόσιας Αρχής για την ταυτοποίηση του προσώπου, ενώ ειδικά για την περίπτωση που το πράγμα παραδίδεται σε κάποιον Τρίτο, ο οποίος λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή (όχι δηλαδή στην περίπτωση του Δώρου), τότε ο τρίτος πρέπει να έχει σχετική εξουσιοδότηση για την παραλαβή του πράγματος καθώς και σχετικό έγγραφο από δημόσια αρχή για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας. Επειδή σύμφωνα με το Νόμο, μετά την παραλαβή του πράγματος ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Αγοραστή, ο Αγοραστής (ή ο Τρίτος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή) οφείλει να ελέγχει επιμελώς το πράγμα που του παραδίδεται και να βεβαιώνει, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, ότι παρέλαβε το παραγγελθέν πράγμα και ότι το παραδοθέν σε αυτόν πράγμα είναι αυτό το οποίο παρήγγειλε και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Σε περίπτωση που η παράδοση του παραγγελθέντος πράγματος πρέπει να πραγματοποιηθεί δυνάμει της σχετικής ενοχικής συμφωνίας μεταξύ της Οργάνωσής μας και του Πελάτη μας στην Ελληνική Επικράτεια, τότε η Οργάνωσή μας δεσμεύεται να παραδώσει αυτό μέσα σε προθεσμία 3 με 5 ημερών ενώ σε περίπτωση που η παράδοση του πράγματος πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω στο Εξωτερικό, τότε η Οργάνωσή μας δεσμεύεται να παραδώσει αυτό μέσα σε προθεσμία 14 ημερών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προβλέπεται βάσιμα ότι η παράδοση της παραγγελίας θα καθυστερήσει τότε η Οργάνωσή μας θα ενημερώσει άμεσα προς τούτο τον Πελάτη και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία να παραδοθεί εντός σύντομου και εύλογου χρόνου στον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, η Οργάνωσή μας οφείλει να παραδώσει το πράγμα το αργότερο σε είκοσι ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας εκτός εάν συντρέξουν γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που τα γεγονότα αυτά διαρκέσουν περισσότερο από 30 ημέρες έκαστο από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ενώ η Οργάνωσή υποχρεούται άμα τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης, να επιστρέψει αμελλητί το ποσό του τιμήματος στον Πελάτη, αναλόγως του τρόπου πληρωμής αυτού.

8. ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
Το κόστος για την ταχυμεταφορά του παραγγελθέντος πράγματος στον Πελάτη μας ανέρχεται στο ποσό των 3 € ανά παραγγελία για κάθε παραγγελία εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ για κάθε παράδοση παραγγελθέντος πράγματος στο Εξωτερικό, το κόστος ταχυμεταφορών ανέρχεται στο ποσό των 5 € ανά παραγγελία και επιβαρύνει τον Πελάτη μας, ο οποίος οφείλει να προκαταβάλει αυτό, όπως εξάλλου ρητά αναγράφεται και στην πλατφόρμα παραγγελίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μόλις συμπληρωθεί από τον Πελάτη μας ο τόπος παράδοσης.

9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ως τρόποι πληρωμής ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι:

Α. Με κατάθεση στον υπ’ αριθμόν GR17 0172 2330 0052 3305 0834 495 τραπεζικό λογαριασμό της Οργάνωσής μας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Β. Με αντικαταβολή. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει το τίμημα ταυτόχρονα με την παράδοση του προϊόντος είτε στο Γραφείο της Οργάνωσής μας οπότε και ουδεμία χρέωση επιπλέον υπάρχει είτε στην διεύθυνση που ο ίδιος έχει επιλέξει σε μετρητά. Ο Πελάτης δηλώνει ρητά με την αποδοχή των παρόντων ότι η πληρωμή του τιμήματος μπορεί να γίνει μόνον με καταβολή μετρητών.

Γ. Με χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. 

Στην εν λόγω περίπτωση ο Πελάτης θα πραγματοποιεί την ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω παραπομπής (Link) στην οικεία σελίδα της Τράπεζας αποδεχόμενος τους εκεί αναφερόμενους τόσο τραπεζικούς όρους συναλλαγής όσο και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της Τράπεζας. Παράλληλα, ο Πελάτης δύναται να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική συναλλαγή με τη χρήση του ηλεκτρονικού προρτοφολιού MasterPass (http://www.alpha.gr/e-Commerce).

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.
Μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής του Πράγματος, ο Πελάτης διαθέτει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να προβάλει κάποια αιτιολογία, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και έγγραφη. Ο Πελάτης συμπληρώνει το ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται τόσο στην ιστοσελίδα μας callisto.gr/node/408?? όσο και εγχαρτωμένο μέσα στην συσκευασία της παραγγελίας και το αποστέλλει στην Οργάνωσή μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας είτε μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης info@ callisto.gr. Η Οργάνωσή μας θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της επιστολής υπαναχώρησης, στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις. Η υπαναχώρηση κατά τα παραπάνω δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας για τα οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην ακριβή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (“as new”), δηλαδή το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί, όλα δε τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιητικά, κάρτες εγγύησης κτλ.) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς από το πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν. Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλει στην Οργάνωσή μας το ποσό που δαπάνησε η Οργάνωσή μας για την αποστολή του προϊόντος, εκτός και αν ο Πελάτης μας ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που αναφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο Πελάτης μας επιβαρύνεται μόνον με τα έξοδα επιστροφής του πράγματος στην Οργάνωσή μας, η οποία (επιστροφή) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων είτε με μεταφορά του πράγματος στο γραφείο της Οργάνωσής μας. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το πράγμα μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση της δήλωσης του περί υπαναχώρησης στην Οργάνωσή μας κατά τα στο υπό στοιχείο 1 αναφερόμενα. Αρκεί και η αποστολή του πράγματος προς την Οργάνωσή μας στην ως άνω προθεσμία. Η Οργάνωσή μας υποχρεούται και δεσμεύεται προς τούτο να προβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε τίμημα που εισέπραξε για την συγκεκριμένη σύμβαση πώλησης, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν συμφωνηθεί μεταξύ της Οργάνωσής μας και του Πελάτη κάποιος άλλος διακανονισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιστραφεί το προϊόν και τα συνοδευτικά του έγγραφα κατά τα ανωτέρω. Ειδικά για την περίπτωση πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, η Οργάνωσή μας υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, η Οργάνωσή μας, δεν δύναται να πράξει κάτι άλλο και δεν ευθύνεται για κάτι άλλο, καθώς η ακύρωση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από την Τράπεζα ως εκδότρια της πιστωτικής κάρτας, δυνάμει και βάσει των ειδικότερων όρων της τραπεζικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. Η Οργάνωσή μας δηλώνει ρητά και σύμφωνα με το Νόμο ότι δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το ή τα πράγμα/πράγματα. Σε περίπτωση που κάποιο πράγμα συνοδεύεται με δώρο, τότε κατόπιν άσκησης της δήλωσης υπαναχώρησης, το δώρο πρέπει να επιστραφεί μαζί με το Πράγμα.

11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 3ιβ ν. 2251/1994.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό ανωτέρω ορίστηκε και περιγράφηκε, δεν παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης δεν χρησιμοποίησε τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά επισκέφθηκε το Γραφείο μας επί της οδού Μητροπόλεως 123,Θεσσαλονίκη, και αγόρασε από εκεί προϊόν/προϊόντα μας, καθώς αυτές οι συμβάσεις πώλησης δεν είναι συμβάσεις πώλησης τελούμενες από απόσταση. Β. Στις περιπτώσεις πώλησης σκουλαρικιών για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των καταναλωτών. Γ. Στην περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων, σαφώς εξατομικευμένων προδιαγραφών που έθεσε ο πελάτης.

12. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‘Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ Η ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.
Σε περίπτωση που το πράγμα εμφανίζει ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο πελάτης έχει βάσει Νόμου (αστικός Κώδικας, άρθρο 540) τα εξής δικαιώματα διαζευκτικά: Συγκεκριμένα ο πελάτης μπορεί 1. να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνση του την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η Οργάνωσή μας οφείλει να πραγματοποιήσει την διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Για να θεωρηθεί μία ιδιότητα συνομολογημένη θα πρέπει αυτή να έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τον Πελάτη και την Οργάνωσή μας, ώστε να εκλείψει η πιθανότητα διενέξεων και αμφισβητήσεων. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Αστικός Κώδικας και όλες οι σχετικές διατάξεις του. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Οργάνωσή μας τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είτε μέσω mail, ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο. Επιπλέον τούτου, σε κάθε περίπτωση η Οργάνωσή μας με δικούς της συμβούλους και ειδικούς θα εξετάζει το προϊόν για το οποίο ο Πελάτης έχει παραπονεθεί για την ύπαρξη ελαττώματος ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.

13. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Σε περίπτωση που από σφάλμα ακολουθήσει αποστολή προϊόντων σε Πελάτη μας χωρίς αυτός να έχει παραγγείλει τα εν λόγω προϊόντα, τότε ο τελευταίος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιήσει σχετικά την Οργάνωσή μας ώστε να αναφέρει τα σφάλμα και να αναλάβει την επιστροφή των προϊόντων αυτών με δαπάνες και έξοδα της Οργάνωσή ς μας. Σε καμία περίπτωση η ανεπιφύλακτη παραλαβή των προϊόντων αυτών ή η παράλειψη ενημέρωσης της Οργάνωσής για το σφάλμα, δεν ισχύει ως αποδοχή ή δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων. Ο Πελάτης ή Τρίτος υποχρεούται σε περίπτωση που η Οργάνωσή μας ζητήσει πίσω τα προϊόντα της, να της τα επιστρέψει άμεσα, το αργότερο εντός προθεσμίας 8 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης αυτών. Η Οργάνωσή μας θα τον ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής κατά την οποία καμία επιβάρυνση για τον ίδιο δεν θα υπάρχει. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, τότε η Οργάνωσή μας θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα επιθυμώντας την απόκτηση αυτών και δικαιούται να αξιώσει το τίμημα με κάθε νόμιμο τρόπο, τίμημα το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Πελάτης ως τίμημα αγοράς του προϊόντος που κράτησε.

14. ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ.
Κάθε αίτηση και κάθε στοιχείο το οποίο καταχωρεί ο Πελάτης μας είναι απολύτως εμπιστευτικό και η Οργάνωσή μας θα το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την ορθή επικοινωνία της με τον Πελάτη. Κάθε mail ή άλλο έγγραφο μας αποστέλλεται από Πελάτη μας δεν κοινοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν ο Νόμος το επιτάξει.

15. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES.
Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών με τη μορφή banners, skin, adventorials κ.τ.λ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία τυχόν επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αποφασίζουν να τους δώσουν.

16. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
«Δεσμοί» προς το δίκτυο επιτρέπονται είτε μέσω hyperlinks είτε μέσω εικόνων είτε μέσω βίντεο μόνον προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν ενδεχομένως κωδικό πρόσβασης εκτός εάν υπάρχει ρητή, αντίθετη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του περιεχομένου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

17. COOKIES KAI IP ADDRESSES.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί cookies και IP addresses. Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα μας ο επισκέπτης/χρήστης των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα μας υπηρεσιών και επιλογών. Διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να διαπιστώνεται σε ποιες περιοχές η ιστοσελίδα μας έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή είναι πιο δημοφιλής ή και για λόγους marketing. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. IP Address είναι η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς ή για λόγους marketing.

18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Τα σήματα αλλά και όλο το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών έχουν καταχωρηθεί στις αρμόδιες Αρχές και προστατεύονται ως νομίμως κατοχυρωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Διεθνή χώρο, αποτελώντας πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Οργάνωσής μας. Κάθε χρήση των σημάτων από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο, απαγορεύεται απολύτως, τιμωρείται δε βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο εκάστοτε Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα μας επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι έχουμε πρόθεση να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικαίωμα μας.

19. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Για την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών μας αλλά και για στατιστικούς λόγους, καθώς και για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και για την ορθότητα και τη νομιμότητα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού, η Οργάνωσή μας συλλέγει απλά προσωπικά στοιχεία των πελατών, που οι τελευταίοι καταχωρούν κατά την ανωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύνδεσης αλλά και υποβολής παραγγελίας προϊόντος και δημιουργεί σχετικό αρχείο σύμφωνα με το Νόμο. Με την υποβολή είτε μόνον των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login) είτε επιπροσθέτως και με την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της παραγγελίας προϊόντος/προϊόντων, ο εκάστοτε Πελάτης μας, μάς δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η Οργάνωσή μας να καταχωρήσει τα στοιχεία του στο αρχείο που αυτή θα δημιουργήσει καθώς και να χρησιμοποιήσει αυτά για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρονται αλλά και για επικοινωνία με τους Πελάτες. Η Οργάνωσή μας τηρεί όλες τις ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις για την δημιουργία και τήρηση Αρχείου ενώ κάθε Επισκέπτης/Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με Εμάς, να ζητήσει την διόρθωση των προσωπικών του στοιχείων ή την διαγραφή αυτών ή την προβολή αντιρρήσεων οποτεδήποτε κατά τα στον Νόμο 2472/1997 οριζόμενα είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 2310 252530 είτε ειδοποιώντας εγγράφως μέσω mail στο info@ callisto.gr Η Οργάνωσή μας τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Η Οργάνωσή μας δεσμεύεται να μην διοχετεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή/και φυσικό πρόσωπα σεβόμενη και τηρώντας το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο. Η Οργάνωσή μας θα χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνον η ίδια και κυρίως για στατιστικούς λόγους, για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών, για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των πελατών, για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης, εκτέλεσης των συναλλαγών, ή για λόγους συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές για αυτήν την τελευταία περίπτωση. Προς τούτο, ο εκάστοτε Πελάτης με την υποβολή των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login), δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η Οργάνωσή μας να δύναται να προχωρήσει στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των Πελατών της κατά τα στα ανωτέρω εδάφια αναφερόμενα.

20. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Οι συμβάσεις μεταξύ της Οργάνωσής μας και των πελατών μας οι οποίες συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ως εκάστοτε αυτό ισχύει. Σε περίπτωση χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από χώρα του εξωτερικού, εφαρμογής θα τυγχάνουν πάλι οι παρόντες όροι. Οι παρόντες όροι μπορούν και θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην Πολιτική της Οργάνωσής μας ή κάθε φορά που ο Νόμος επιτάσσει να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται στο παρόν κείμενο χωρίς κάποια άλλη ιδιαίτερη ανακοίνωση. Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα επιλύεται με βάσει το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους εκάστοτε υπάρχοντες νομοθετικά θεσμοθετημένους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως λ.χ. στις ενώσεις καταναλωτών, στην γενική γραμματεία Καταναλωτή , στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές φιλικού διακανονισμού , στον συνήγορο του Πολίτη κτλ. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως. Επισημαίνεται ρητά ότι η προστασία που παρέχει ο Νόμος 2251/1994 αφορά μόνον τον «καταναλωτή», όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2251/1994. Η ακυρότητα μέρους των παρόντων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα όλων των όρων παρά μόνο οδηγεί σε ακυρότητα και ανεφάρμοστο του μέρους, η σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει και λειτουργεί κανονικά. Οι παρόντες επέχουν θέση ενημέρωσης του άρθρου 3β του ν. 2251/1994.