Τι κάνουμε

Παρεμβάσεις σε Τεχνικά Έργα

Παρεμβαίνουμε για να εξουδετερωθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η κατασκευή υποδομών, συγκοινωνιακών και άλλων αναπτυξιακών έργων, αλλά και κάθε επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον από ανθρώπινες δραστηριότητες (παραγωγή ενέργειας, τουρισμός, γεωργία κ.λπ.), έχουν συχνά δυσμενείς, ακόμα και καταστροφικές συνέπειες.
Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με δημόσιες υπηρεσίες, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμα και με ιδιώτες, για να συνυπολογίζονται περιβαλλοντικές παράμετροι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.
 
Δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν συνθήκες ανάπτυξης συνεργασιών, δεν διστάζουμε να ασκήσουμε πίεση στις αρχές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να πετύχουμε τη λήψη μέτρων πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την άγρια ζωή.

Project DELTA

Η Καλλιστώ ξεκίνησε να συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα BlueChain σε ένα πεδίο πολύ διαφορετικό από αυτά όπου έχει εργαστεί μέχρι τώρα: την έρευνα για την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την διαχείριση υδάτων στην περιοχή ενός Δέλτα.   Η περιοχή του Δέλτα Λουδία-Αξιού-Αλιάκμονα, χρήζει  καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αλληλεπίδραση με την άγρια ζωή και φύση. Ταυτόχρονα οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ενημερώνονται και να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες δράσεις. Το έργο DELTA θα χρησιμοποιήσει τεχονολογία Block Chain που έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα «BlueChain»  (Γεώργιος Βαγενάς, απόφοιτο Βιολογίας ΑΠΘ και Δημήτριο Σφούνη τελειόφοιτο Πληροφορικής ΑΠΘ), με σκοπό την:

•             Καταγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων της οικοσυστημικής ζώνης (αστικά, γεωργικά, βιομηχανικά λύματα κ.α.)

•             Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την σημασία της βιώσιμης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και της μέριμνας και προστασίας της  άγριας ζωή

•             Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία blockchain, τα οφέλη και τις προοπτικές χρήσης

•             Ενεργή διαδραστική εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στο το σύστημα καταγραφής, ως ένας κεντρικός χρήστης (Citizen Science)

•             Κατασκευή τεχνολογικής υποδομής για την μελλοντική επέκταση του εξοπλισμού με στόχο την αυτοματοποιημένη καταγραφή και παρα-κολούθηση των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο (real-time monitoring)

Συμβολή μας στην δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Ροδόπης

Αρχικά, η περιοχή αυτή είχε χαρακτηριστεί ως «Περιοχή Οικοανάπτυξης», χαρακτηρισμός που ήταν εντελώς αναντίστοιχος με τον χαρακτήρα και τη σημασία της περιοχής.

Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2007 οργανωμένη εκστρατεία για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο. Διοργανώσαμε δημόσιες εκδηλώσεις,εκδώσαμε ειδικά έντυπα και υποστηρίξαμε τις θέσεις μας σε
Νομαρχιακά Συμβούλια, στην Επιστημονική Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και άλλα όργανα διαβούλευσης.

Η προσπάθειά μας δικαιώθηκε,με την υπογραφή της ΚΥΑ 40379/01.10.2009, που χαρακτήρισε την περιοχή ωςΕθνικό Πάρκο, αναγνωρίζοντας τησημασία της.

Εργαζόμαστε σήμερα για την υποστήριξη του Πάρκου, την περαιτέρω θεσμική θωράκισή του με την υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος και με την εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου, που ακόμα εκκρεμούν.

Υποστηρίζουμε τη δημιουργία Διασυνοριακού Πάρκου στην
περιοχή, που θα αναδείξει τη διεθνή σημασία της και θα κάνει αποτελεσματικότερη τη διαχείρισή της.

Προστατευόμενες Περιοχές και Φορείς Διαχείρισης

Διεκδικούμε την αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών που φιλοξενούν τα πιο ευαίσθητα και πολύτιμα στοιχεία του φυσικού μας πλούτου. Παράλληλα, όμως, πασχίζουμε για να εφαρμοστούνσυμμετοχικές-δημοκρατικές διαδικασίες διαχείρισης και εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών.

Συμμετείχαμε το 2010 στην ομάδα εργασίας γιατη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα και το 2014 στον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Εκπροσωπούμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας στους Φορείς Διαχείρισηςτων Εθνικών Πάρκων «Οροσειράς Ροδόπης», «Βόρειας Πίνδου» και «Τζουμέρκων».

Συνεργαζόμαστε στενά με πολλούς άλλους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Καλαμά, Οίτης, Πρέσπας, Αξιού κ.ά.).

Ενάντια στο φράγμα του Αώου

Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικούς συλλόγους, εναντιωθήκαμε στα σχέδια κατασκευής Υ/Η φράγματος στις πηγές του Αώου και προσπαθούμε να αποτρέψουμε την κατασκευή του, που θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στα οικοσυστήματα της περιοχής. Προς το παρόν, τα σχέδια αυτά έχουν ανασταλεί.

Νερό, Χρυσός,Πετρέλαιο, TTIP, CETA, Tisa

Η Καλλιστώ ήταν από την πρώτη στιγμή, και συνεχίζει σήμερα να είναι, ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική (Σκουριές) τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους. Θεωρούμε ότι το δίλλημα Ή θα σώσουμε την οικονομία, ή θα σώσουμε το περιβάλλον"  είναι πέρα για πέρα ψεύτικο και παραπλανητικό. Υπάρχουν τρόποι να κινηθεί η οικονομία και να διατηρηθούν δουλειές (αλλά και να δημιουργηθούν νέες) που δεν είναι ταυτόσιμοι με την μη-αναστρέψιμη καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι τρόποι αυτοί έχουν παρουσιαστεί ξανά και ξανά τόσο από τα κινήματα όσο και από τις τοπικές κοινωνίες που αντιστέκονται, αλλά δυστυχώς κάποιοι κάνουν πως δεν βλέπουν...

Πέρα από  την συμμετοχή μας (στελέχη, συνεργάτες, εθελοντές, οικονομικοί υποστηρικτές, μέλη κλπ) σε κινηοποιήσεις και σε εκστρατείες ενημέρωσης έχουμε επίσης πραγματοποιήσει 3 μελέτες για την περιοχή της εξόρυξης χρυσού: Οι μελέτες για τον λύκο και το τσακάλι, αλλά και για την βίδρα στην περιοχή αναδεικνύουν πόσο αντιεπιστημονική ήταν η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που έχει καταθέσει η εταιρεία, καθώς και την υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίσει ότι τα 3 αυτά είδη που προστατεύονται τόσο από την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα εξαφανιστούν. 

Παρόμοια στάση έχουμε κρατήσει και για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Με αφορμή την επαπειλούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ η Καλλιστώ κάλεσε όλους τους φίλους και τις φίλες της να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα που οεργανώθηκε από τους πολίτες στις 18 Μαϊου 2014. Επιπλέον, συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Συμμαχία Κινημάτων και Συλλογικοτήτων του Νερού και μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις ενημερώνουμε  για τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στην υγεία των πολιτών, στην... τσέπη τους, και στο περιβάλλον.

Το θέμα της εξόρυξης χρησού  και της ιδιωτικοποίησης του νερού, συνδέονται από την ίδια την περιβαλλοντική τους διάσταση αφού και στην μία και στην άλλη περίπτωση παραβιάζεται το Ανθρώπινο Δικαίωμα της πρόσβασης προς καθαρό πόσιμο νερό. Για να φέρουμε κοντά ιδέες και αντιστάσεις και από τα δύο κινήματα οργανώσαμε επί τρία χρόνια, εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη με τίτλο "ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ".

Η δράση μας συνεχίζεται και πλέον περιλαμβάνει και την ανάδειξη των επιπτώσεων των διεθνών συμφωνιών (TTIP, CETA, Tisa) στον Ελλαδικό χώρο (δημοκρατία, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).

Φωτογραφίες: