Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Εγνατίας Οδού

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή από το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου έως την είσοδο της Σήραγγας Παναγιάς (τμήμα 3.5.1/2)

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ ανέλαβε χρέη συμβούλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου αυτού. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2009.

Βασικές επιτυχίες σε σχέση με την αρκούδα:

Βελτιστοποίηση των γενικών χαρακτηριστικών του αυτοκινητοδρόμου καθώς επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών της λειτουργικότητας των τεχνικών περασμάτων κατά μήκος των προαναφερόμενων τμημάτων της Εγνατίας Οδού (πρέπει να σημειωθεί ότι μια πρώτη και ριζική βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών του αυτοκινητοδρόμου είχε προηγηθεί κατόπιν προσφυγής των πΜΚΟ στο ΣτΕ και έκδοσης σχετικής απόφασης και τροποποίηση των ΠΟ) .  Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα παρακολούθησης πέτυχε:

  1. Την αύξηση του πλάτους (από 30μ σε 50μ) της μοναδικής Πράσινης Γέφυρας στο τμήμα 4.1. «Παναγιά-Γρεβενά»
  2. Την προσθήκη δύο επί πλέον ΚΔΠ (Κάτω Διαβάσεων Πανίδας
  3. Την βελτίωση του δείκτη ευρυχωρίας (διαστάσεων-διατομής) ενός αριθμού κιβωτοειδών οχετών προκειμένου να είναι ελκυστικοί ως υπόγεια περάσματα για την πανίδα.
  4. Την αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης με ενισχυμένη βελτιωμένων προδιαγραφών.
  5. Την ακύρωση της εγκατάστασης σταθμού διοδίων και ΣΕΑ στο επίμαχο τμήμα 4.1.
  6. Την τήρηση των ΠΟ σε ότι αφορά τα τοξικά απόβλητα κατά την φάση κατασκευή

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ ανέλαβε και το συντονισμό του έργου «Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στα Μεγάλα Θηλαστικά και στα Ενδιαιτήματά τους από την Κατασκευή και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά (Τμήμα 4.1)», διάρκειας δύο ετών, καθώς και την ευθύνη παρακολούθησης των επιπτώσεων στα μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδα-λύκο) κατά τη φάση κατασκευής του αυτοκινητόδρομου. Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009.

More Παλαιότερα Προγράμματα