Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τρέχοντα προγράμματα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαρκής διαδικασία μέσω της οποίας αναγνωρίζονται οι αξίες, διασαφηνίζονται οι έννοιες και αναπτύσσονται οι ικανότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος.

Ο απώτερος σκοπός είναι το άτομο να μπορεί να αναπτύξει κριτική σκέψη και στη συνέχεια να λαμβάνει δράση ως ενεργό μέλος πια της κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων γύρω από προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Στην εποχή μας τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οφείλονται κυρίως στον τρόπο ζωής μας, αλλά και στο πώς διαχειριζόμαστε το περιβάλλον μας. Μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ γίνεται προσπάθεια ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ενισχύσουν το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στο περιβάλλον.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την χρονιά 2018-2019

Σχολική χρονιά 2018-2019 
Σε σχολεία της Αθήνας

Περιβαλλοντική εκπαίδευση για μαθητές προσφέρει, με τη στήριξη της COSMOTE, και φέρος η «Καλλιστώ», για 7η συνεχή χρονιά. Τα προγράμματα της «Καλλιστώ» στοχεύουν αφενός στην κατανόηση της αναγκαιότητας για τη διατήρηση της άγριας ζωής και φύσης και αφετέρου στην καλλιέργεια του εθελοντισμού σε δράσεις για την προστασία των ελληνικών δασών.

Το φετινό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές: «Τα ζώα του δάσους πηγαίνουν σχολείο», «Θηλαστικά σε κίνδυνο» και «Άνθρωπος και σαρκοφάγα ζώα: σύγκρουση και συνύπαρξη», «Το ζήτημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων». Οι άνθρωποι της «Καλλιστώ» θα μάθουν στους μαθητές τα μυστικά των ελληνικών δασών και των ειδών πανίδας που ζουν σε αυτά, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά: το λύκο και την αρκούδα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας

 Η συνεργασία του Ομίλου ΟΤΕ με την «Καλλιστώ» ξεκίνησε το 2008 στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας. Οι δράσεις για το περιβάλλον στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της εταιρείας, την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την αύξηση της παραγωγικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περισσότεροι από 6.700 μαθητές.