Τι κάνουμε

Παρακολούθηση Πληθυσμών Μεγάλων Σαρκοφάγων

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δράσεων μας και συνδέεται με δύο βασικούς στόχους:

-      Την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του κάθε είδους σε συνάρτηση και με τις ανθρωπογενείς απειλές

-      Την απαιτούμενη τεκμηρίωση των διαχειριστικών παρεμβάσεων και πρακτικών για την διατήρηση των ειδών ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της στοχευμένης ανάληψης δράσεων προστασίας και διατήρησης των πληθυσμών των μεγάλων σαρκοφάγων, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους

Χρήση Θερμικών Καμερών (φωτο-παγίδες)

Η χρήση αυτών των συσκευών που λειτουργούν με σύστημα υπέρυθρων ανιχνευτών θερμότητας είναι πολύ διαδεδομένη εδώ και αρκετά χρόνια, μια και μας βοηθάει στην καταγραφή ενός πληθυσμού ζώων και στην ανίχνευση και ταυτοποίηση συγκεκριμένων ατόμων.

Επιπλέον, μας δίνει πληροφορίες για τη χρήση του βιοτόπου (φωλιές, περάσματα, διαδρομές, τροφικές πηγές). Τέλος, οι συσκευές αυτές (ανάλογα με το ερευνητικό-διαχειριστικό ζητούμενο) μπορούν να καταγράψουν τη χρήση των περασμάτων σε μεγάλους οδικούς άξονες (γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις) από διάφορα είδη ζώων.

Η συσκευή στερεώνεται με την κατάλληλη παραλλαγή-απόκρυψη σε δέντρο συνήθως με ελαστικούς ιμάντες και διαθέτει, για ευνόητους λόγους, κι ένα αντικλεπτικό μηχανισμό.

Μόλις κάποιο ζώο (ή άνθρωπος) περάσει μπροστά από το οπτικό πεδίο της κάμερας, αυτή ενεργοποιείται και βγάζει μία σειρά φωτογραφιών ή ένα μικρής διάρκειας βίντεο. Κατά τις νυχτερινές ώρες, η χρήση υπέρυθρου φωτισμού διασφαλίζει τη μη-όχληση των ζώων, καθώς το φως του είναι σχεδόν αόρατο. Επάνω στη φωτογραφία εμφανίζονται συνήθως, εκτός από την ημερομηνία, η ώρα, η θερμοκρασία και η φάση της σελήνης, καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων.

Μέθοδος Γενετικής Ταυτοποίησης

Η εφαρμογή της γενετικής ταυτοποίησης (συλλογή και ανάλυση του γενετικού υλικού (DNA) ενός είδους) έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η πλέον ακριβής και αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση πολλών παραμέτρων της πληθυσμιακής κατάστασης ενός είδους.

Μέσω της ανάλυσης του DNA ενός οργανισμού αντλείται ακριβής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία για την γενετική του ταυτότητα, το φύλο του, τη συγγένειά του με τα υπόλοιπα άτομα ενός πληθυσμού αλλά και τις σχέσεις που έχουν γειτονικοί πληθυσμοί μεταξύ τους.   Το DNA απομονώνεται από τους θύλακες των τριχών ενός ζώου, από τον ιστό, το αίμα του και τα περιττώματά του. Μία εργονομική μέθοδος συλλογής γενετικού υλικού είναι η συλλογή τριχών από δέντρα και στύλους που σημαδεύουν συστηματικά οι καφέ αρκούδες ειδικά κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Η αρκούδα, τρίβεται πάνω σε αυτό το υπόστρωμα αφήνοντας την ιδιαίτερη μυρωδιά της αλλά και βιολογικό υλικό (όπως υπολείμματα τριχώματος) άμεσα αξιοποιήσιμο για την γενετική ανάλυση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ σε συνεργασία με τον ΟΤΕ για την συλλογή γενετικού υλικού αρκούδας στην Πίνδο και στη Ροδόπη. 

Μέθοδος Δορυφορικής Τηλεμετρίας

Η δορυφορική τηλεμετρία αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους παρακολούθησης ατόμων από ένα πληθυσμό κρυπτικού είδους όπως είναι για παράδειγμα η αρκούδα ή ο λύκος.

Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, αφού το ζώο αναισθητοποιηθεί από την κτηνίατρο της ομάδας, τοποθετείται σε αυτό δορυφορικό ραδιοκολλάρο, το οποίο επιτρέπει με ακρίβεια λίγων μέτρων, τον εντοπισμό και την καταγραφή της θέσης του, στέλνοντας SMS μέσω internet και έτσι οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν με λεπτομέρεια και να ερμηνεύσουν την χωρική συμπεριφορά του ζώου σε μια φυσική περιοχή, τόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του βιοτόπου, όσο και σε σχέση με παράγοντες που τον υποβαθμίζουν, π.χ. ένας μεγάλος οδικός άξονας όπως είναι η Εγνατία Οδός αλλά και σε συσχετισμό με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και παρουσία.

Η επιστημονική ομάδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε επιχειρήσεις ραδιοσήμανσης των πληθυσμών των μεγάλων σαρκοφάγων (μέχρι σήμερα έχει ραδιοσημάνει περίπου 60 αρκούδες).

Δείτε εδώ τους «άγριους συνεργάτες» μας