Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ΝΟΜΟΥ 2251/1994

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, αποστέλλοντας μας είτε μέσω email στην διεύθυνση info@callisto.gr μία έγγραφη και σαφή δήλωση σας ή το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο ωστόσο να είναι υποχρεωτικό.. Τα στοιχεία της Οργάνωσής μας είναι τα εξής: «Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση», αριθμός ΑΦΜ: 999431273, ΔΟY: Δ’ Θεσσαλονίκης ΕΔΡΑ: Μητροπόλεως 123, Θεσσαλονίκη, TK54621, τηλέφωνο 2310 252530, e-mail: info@callisto.gr

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης είναι αρκετό να στείλετε την δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης με έναν από τους άνωθεν αναφερόμενους τρόπους αποστολής αυτής. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων όμως των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο και το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε σύμφωνα με το Νόμο να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου μας παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω το πράγμα που παραγγείλατε ή να το παραδώσετε στο γραφείο της οργάνωσής μας επί της οδού Μητροπόλεως 123, Θεσσαλονίκη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με το συνολικό κόστος επιστροφής του πράγματος σε εμάς.

Παρακαλούμε αποστείλτε μας το/τα αγαθό/αγαθά μόνον μέσω της Εταιρίας Ταχυμεταφορών με την επωνυμία «Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.Ε. _ Ταχυμεταφορών – Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων - μικροδεμάτων» Κεντρικό Λ. Κηφισού, αριθμός 14, ΤΚ 18233, Άγιος Ιωάννης – Ρέντης, τηλέφωνο 210 4851100 και φαξ: 210 4812902 , ή έχετε επιπλέον την δυνατότητα να επιλέξετε να το/τα μεταφέρετε εσείς ο ίδιος στο κατάστημα της οργάνωσής μας στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.