Η Καλλιστώ

Διαφάνεια

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ επικεντρωνόμαστε στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε οι δωρεές σας να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στη διατήρηση της άγριας ζωής

Οικονομική Διαχείριση & Αναφορές