Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/000333)

«Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Νομό Καστοριάς»

Το έργο υλοποιήθηκει στο Νομό Καστοριάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς) που είναι και ο επικεφαλής εταίρος και την Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ). Αντικείμενο του έργου ήταν η βελτίωση προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Νομό Καστοριάς, δίνοντας έμφαση τόσο στο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκούδες, όσο και στις ζημιές που προκαλεί η αρκούδα σε ζωική και φυτική παραγωγή. Το έργο είχε συνολική διάρκεια από την 1/10/2010 έως την 30/9/2015.

Βασικές επιτυχίες του έργου στις οποίες συνέβαλε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ:

  1. Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων και ριζική βελτίωση τεχνικών προδιαγραφών στο υπό κατασκευή τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή».
  2. Τοποθέτηση της νέας ενισχυμένης περίφραξης στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής» με σκοπό την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες
  3. Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και τεχνικών αποτρεπτικών μέσων στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής» στο παλιό εθνικό καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Καστοριάς (ανακλαστήρες), τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τη θωράκιση του αυτοκινητόδρομου, βοηθώντας στη μείωση της θνησιμότητας της άγριας πανίδας λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Οι προδιαγραφές των τεχνικών μέσων και των σημείων τοποθέτησής τους έχουν δοθεί, στο πλαίσιο του έργου LIFE, από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ για ένα σύνολο 22 πινακίδων και 5600 ανακλαστήρων.
  4. Επίσημη θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση με σχετική ΚΥΑ ενός ενιαίου «Πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης  Αρκούδας (Ursus Arctos) και ανθρώπου» από το ΥΠΕΚΑ και το ΥΑΑΤ
  5. Ραδιοσήμανση και παρακολούθηση 9 αρκούδων με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά στα τροχαία ατυχήματα και την προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς.
  6. Λειτουργία της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα η οποία ανταποκρίθηκε επιτυχώς σε 50 περιστατικά
  7. Ενεργοποίηση του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» και συστηματική ενημέρωση παραγωγών και κτηνοτρόφων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης από ζημιές που προκαλεί η αρκούδα στην παραγωγή. Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο που εκδόθηκε μέσω του έργου.
  8. Εκπόνηση ειδικού προγράμματος ενεργοποίησης εθελοντών και προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

More Παλαιότερα Προγράμματα