Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/000333)

«Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Νομό Καστοριάς»

Το έργο LIFE09 NAT/GR/000333 (LIFE ARCTOS/KASTORIA), με πλήρη τίτλο “Improving conditions of bear-human coexistence in Kastoria Prefecture, Greece - Transfer of best practices”, υλοποιήθηκε στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, από το 2010 έως το 2015, σε συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ και την Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ). Το τελικό κόστος του έργου ήταν 1.030.000 €, από τα οποία τα 772.500 € (75%) συνεισέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι υποδομές που δημιουργήθηκαν από το έργο LIFE ενίσχυσαν την οδική ασφάλεια και μείωσαν τα τροχαία ατυχήματα που απειλούσαν ζωές ζώων και ανθρώπων στην περιοχή.

Διαδόθηκε η χρήση μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία, που συνεχίζεται είτε από άλλα προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) είτε με υποστήριξη από τους εταίρους του έργου (μέσω του δικτύου κατόχων Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών που δημιουργήθηκε).

Η λειτουργία Ομάδων Άμεσης Επέμβασης θεσμοθετήθηκε με σχετική Υπουργική Απόφαση (Φεβρουάριος 2014) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αντιμετωπίζοντας έμπρακτα περιπτώσεις προσέγγισης ζώων σε κατοικημένες περιοχές (προβλέπεται χρηματοδότηση από το  Πράσινο Ταμείο).

Η τεχνογνωσία και εμπειρία που μεταφέρθηκε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και η συνέχιση της συνεργασίας τους με εξειδικευμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, έβαλαν τις βάσεις για ακόμα πιο πετυχημένες παρεμβάσεις στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την αξία και τα αποτελέσματα του έργου, απένειμε τον Μάιο του 2018 το βραβείο Best of the Best LIFE Projects”, ενώ η ΚΑΛΛΙΣΤΩ βραβεύτηκε με το Natura 2000 Award 2018” για την ευρύτερη προσφορά της και την συμβολή της στην βελτίωση των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με την αρκούδα στην περιοχή.

Κύρια Αποτελέσματα

Περιορισμός – εξάλειψη του φαινομένου τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς και αύξηση της οδικής ασφάλειας για τους οδηγούς:

 • Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων και ριζική βελτίωση τεχνικών προδιαγραφών στο υπό κατασκευή τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή».

 

 • Τοποθέτηση νέας ενισχυμένης περίφραξης στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής» με σκοπό την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες

 

 • Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και τεχνικών αποτρεπτικών μέσων στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής» στο παλιό εθνικό καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Καστοριάς (ανακλαστήρες), τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τη θωράκιση του αυτοκινητόδρομου, βοηθώντας στη μείωση της θνησιμότητας της άγριας πανίδας λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Οι προδιαγραφές των τεχνικών μέσων και των σημείων τοποθέτησής τους έχουν δοθεί, στο πλαίσιο του έργου LIFE, για ένα σύνολο 22 προειδοποιητικών πινακίδων και 5600 ειδικών ανακλαστήρων, που ανακλούν τα φώτα των οχημάτων προς τις άκρες του δρόμου μόνο.

 

 • Ραδιοσήμανση και παρακολούθηση 9 αρκούδων με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά στα τροχαία ατυχήματα και την προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς.

Αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, διάδοση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία από αρκούδες και βελτίωση των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή στο Νομό Καστοριάς.

 • 32 ηλεκτροφόρες  περιφράξεις και 40 ειδικά τροποποιημένοι κάδοι απορριμμάτων,  που δεν μπορούν να ανοιχτούν από αρκούδα, τοποθετήθηκαν σε περιοχές όπου η πιθανότητα συγκρούσεων  ανθρώπου-αρκούδας είναι υψηλή.

 

 • Δημιουργήθηκε δίκτυο ιδιοκτητών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών (23 συμμετέχοντες) και 28 σκυλιά δωρίστηκαν σε κτηνοτρόφους ώστε να αποτρέψουν ζημιές από αρκούδες στα κοπάδια τους.

 

 • Λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα (ΟΑΕ) η οποία αντιμετώπισε περισσότερα από 50 περιστατικά σύγκρουσης ανθρώπου-αρκούδας επιτυχώς. Επιπλέον,  η λειτουργία της ΟΑΕ θεσμοθετήθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση μετά από επίσημη αποδοχή του πρωτοκόλλου λειτουργίας της ΟΑΕ. Η αποδοχή πραγματοποιήθηκε μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 

 • Οι δράσεις του προγράμματος συνεισέφεραν ουσιωδώς στην ενεργοποίηση του «Μέτρου 216 Δράση 1.1». του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, σύμφωνα με το οποίο μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι έλαβαν οικονομική υποστήριξη για να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν φορητές ηλεκτροφόρες περιφράξεις σαν ένα μέτρο αποτροπής ζημιών από αρκούδα στην περιουσία τους.

Βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού στα προαναφερθέντα θέματα:

 • Δημιουργία «Προγράμματος Οικο-εθελοντών». Πάνω από 100  εθελοντές διένειμαν 170 ενημερωτικά φυλλάδια, οργάνωσαν  15 εκδηλώσεις,  ενημέρωσαν περισσότερους από 500 επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής και περιποιήθηκαν με κλαδέματα εγκαταλελειμμένους οπωρώνες στον Γράμμο.

 

 • 38.100 ενημερωτικά φυλλάδια, εγχειρίδια καλών πρακτικών, καθώς και 2500 αφίσες με θέμα τους όρους συνύπαρξης αρκούδας και ανθρώπου και διάδοσης των μέτρων πρόληψης από ζημιές που προκαλούν τα ζώα αυτά στην αγροτική παραγωγή, διανεμήθηκαν.

 

 • Περισσότερες από 14 συναντήσεις και ειδικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν ειδικά προσαρμοσμένα  είτε για το ευρύ κοινό είτε για συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόμενων μελών της κοινωνίας (αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, κυνηγετικές οργανώσεις, δημοτικούς υπαλλήλους κ.λπ.).

 

 • Πραγματοποιήθηκαν 30 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (18 για μαθητές δημοτικού, 9 για μαθητές γυμνασίου και 3 για ενήλικες).

More Παλαιότερα Προγράμματα