Η Καλλιστώ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιβαλλοντικές οργανώσεις

www .archelon.gr

ΑΡΧΕΛΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

www.arcturos.gr

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

www.ellinikietairia.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

www.eepf.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.ornithologiki.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.greenpeace.gr

GREENPEACE

www.medsos.gr

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

www.mom.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

www.wwf.gr

WWF ΕΛΛΑΣ

www.wild-anima.gr

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

http://drasi-agriazoi.gr/

Σωματείο για τη Μελέτη Περίθαλψη και Επανένταξη της Άγριας Ζωής

 

Περιοχές Natura 2000 

Σχετικά με τις περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα μπορείται να διαβάσετε άρθρο της Καλλιστώς εδώ

Για τις περιοχές Natura 2000 στην Ευρώπη μπορείται να διαβάσετε το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Έργα LIFE για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα

http://www.lifeamybear.eu/

Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης του ανθρώπου και της αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου

http://www.arctoslife.gr/

«Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών»

http://www.lifextra.it

Improving the conditions for large carnivore conservation - a transfer of best practices

http://www.pindoslife.gr

Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας και του οικοτόπου προτεραιότητας μαύρης Πεύκης.

 

Κρατικοί φορείς

http://www.ypeka.gr/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ πρωην ΥΠΕΚΑ (Περιβάλλοντος, Ενέργειας, & Κλιματικής Αλλαγής) νυν ΥΠΕΝ (Περιβάλοντος & Ενέργειας)

www.minagr.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

www.elga.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

www.ekpaa.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Διεθνείς οργανισμοί

www.lcie.org

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

www.iucn.org

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.coe.int

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

www.ecnc.nl

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.bearbiology.org

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

http:// europa.eu.int /comm/environment /nature/home.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

 

Πληροφοριακό Υλικό για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ

http://www.kora.ch

ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ