Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

Eco Tourism Trails- To μονοπάτι της Αρκούδας

O Δήμος Νεστορίου και ο Δήμος Κορυτσάς σε συνεργασία με την Καλλιστώ,  υλοποιήσαν το έργο "Differentiation of tourist product: eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism -  ECO-TOURISM TRAILS" («Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος: Οικο-τουριστικά μονοπάτια σε διασυνοριακή περιοχή για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» με το ακρωνύμιο "ECO -TOURISM TRAILS"). Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός  ενιαίου τουριστικόυ προϊόντος το οποίο θα τονώσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013» (ΙPA Cross-Border PROGRAMME Greece-Albania 2007-2013 ) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας..Oλοκληρώθηκε το 2014.

Στο πλαίσιο του έργου η Καλλιστώ υλοποίησε την χάραξη, χωροθέτηση και ήπιο καθαρισμό-σήμανση θεματικού μονοπατιού για την αρκούδα, με τη συμμετοχή εθελοντών, που αναδεικνύει τόσο τη σημασία και τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους, όσο και τις προϋποθέσεις συνύπαρξής του με τον άνθρωπο, στην περιοχή του έργου (διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας). Η διαδρομή πήρε το όνομα "το μονοπάτι της αρκούδας" και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την χρήση της από μελλοντικούς οικοτουρίστες ολοκληρώθηκαν το 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου ECO-TOURISM TRAILS: http://www.ecotourismtrails.eu/

 

More Παλαιότερα Προγράμματα