Τρέχοντα Προγράμματα

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους

Tο έργο  «ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ - Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους»  υλοποιείται από την Καλλιστώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

 Στο πλαίσιο του ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ η Καλλιστώ  θα επιχειρήσει να ενισχύσει τις προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού γύρω από το παραπάνω φαινόμενο της επιστροφής των Μεγάλων Σαρκοφάγων, ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Η ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών θα βοηθήσει στην επίτευξη των ενδεδειγμένων διαχειριστικών πρακτικών  που εφαρμόζονται από την πολιτεία, δομές του δημόσιου τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Έμφαση θα δοθεί σε περιοχές της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, τόσο στην περιοχή ευθύνης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου όσο και σε περιοχές που εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν πρόσφατα έργα LIFE Φύση, όπως το έργο LIFE AmyBear, που υλοποιείται την περίοδο αυτή στην περιοχή Αμυνταίου-Φλώρινας ή τα έργα LIFE ARCTOS/KASTORIA) και LIFE ARCPIN στις περιοχές Καστοριάς, Γρεβενών και Ιωαννίνων, αντίστοιχα.