Αρχείο Παλαιότερων Προγραμμάτων

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους

  Το έργο  «ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ - Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους»  υλοποιείται από την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

  Στο πλαίσιο του ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ η Καλλιστώ ενισχύει τις προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού γύρω από το  φαινόμενο της επιστροφής των Μεγάλων Σαρκοφάγων, ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Η ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών θα βοηθήσει στην επίτευξη των ενδεδειγμένων διαχειριστικών πρακτικών  που εφαρμόζονται από την πολιτεία, δομές του δημόσιου τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

  Έμφαση δίνεται σε περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, τόσο στην περιοχή ευθύνης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου όσο και σε περιοχές που εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν πρόσφατα έργα LIFE Φύση, όπως το έργο LIFE AmyBear, που υλοποιείται την περίοδο αυτή στην περιοχή Αμυνταίου-Φλώρινας ή τα έργα LIFE ARCTOS KASTORIA και LIFE ARCPIN στις περιοχές Καστοριάς και Γρεβενών -Ιωαννίνων, αντίστοιχα.

Εδώ μπορείτε να δείτε την αναφορά για τις δράσεις των εθελοντών που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ. Οι υπόλοιπες σχετίζονται με την τήρηση των Αρχών Λογοδοσίας και Διαφάνειας που ακολουθεί η Καλλιστώ.Αυτή η ομάδα δράσεων περιλαμβάνει τις ανοιχτές συζητήσεις για τις δράσεις και το έργο της Καλλιστώς που έγιναν στην Θεσσαλονίκη (11 Οκτωβρίου 2018 και 6 Μαρτίου 2019) και στην Αθήνα (13 Νοεμβρίου 2018) αλλά και την αναβάθμιση του website της οργάνωσης.

More Παλαιότερα Προγράμματα