Η Καλλιστώ

Χορηγοί & Συνεργάτες

Οι εταιρείες και τα ιδρύματα που χορηγούν την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, υιοθετούν τα σχέδιά μας για προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής και της φύσης, αναλαμβάνοντας να συνδράμουν οικονομικά και ηθικά στην υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και να λειτουργήσουν τελικά ως πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων των δράσεών μας.

Κανόνες δεοντολογίας και κριτήρια επιλογής χορηγών

Λαμβάνουμε χορηγίες από εταιρίες, υπό ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και αρχών:
  1. Οι εταιρείες και τα ιδρύματα που χορηγούν την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, υιοθετούν τα σχέδιά μας για προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής και της φύσης, αναλαμβάνοντας να συνδράμουν οικονομικά και ηθικά στην υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και να λειτουργήσουν τελικά ως πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων των δράσεών μας.
  2. Σε κάθε πλαίσιο χορηγικής σχέσης διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων μας, χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία, η οικονομική ανεξαρτησία και το δικαίωμά  μας να ασκούμε ανοιχτή κριτική.
  3. Κατά κανόνα επιλέγουμε επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας, δικαιωμάτων εργαζομένων, συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο κ.α.
  4. Παρακολουθούμε στενά τα πεπραγμένα κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργαζόμαστε και δεν διστάζουμε, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, να προβούμε σε διακοπή της συνεργασίας μαζί της.
  5. Δεν αναζητούμε και απορρίπτουμε σε περίπτωση που μας προταθούν χορηγικές σχέσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε τομείς όπως πυρηνική ενέργεια και αμυντική βιομηχανία.
  6. Δεν αναζητούμε και απορρίπτουμε σε περίπτωση που μας προταθούν χορηγικές σχέσεις με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανοιχτή αντιδικία με περιβαλλοντικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε τακτικά στο πλαίσιο τυπικών ή άτυπων δικτύων, καθώς και με κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων με τους οποίους συμφωνούμε. 

Εταιρικοί Χορηγοί

Συνεργάτες

Σελίδες