Οι Άνθρωποι

Γιώργος Μερτζάνης

Δρ. Βιολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Γιώργος Μερτζάνης είναι δρ.βιολογίας, ιδρυτικό μέλος, εταίρος και επιστημονικός υπεύθυνος της Καλλιστώς. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος πάνω στη βιογεωγραφία και οικολογία της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και έχει μακρόχρονη εμπειρία στην επιστημονική έρευνα για την μελέτη και διατήρηση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, από το 1985. Είναι τακτικό μέλος και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την αρκούδα και τα μεγάλα σαρκοφάγα (ΙΒΑ, IUCN/BSG, ΕΒΒΕΤ, LCIE). Συνέβαλλε στην κατάρτιση του Πανευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την αρκούδα που συντάχθηκε για όλες τις χώρες της Ευρώπης υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συνεργασία της Ε.Ε. Από το 1994 ως το 2002 υπήρξε επιστημονικός συντονιστής σε τρία προγράμματα LIFE-Nature της Ε.Ε., που υλοποίησε ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και είχαν ως κύριο αντικείμενο τη διατήρηση και διαχείριση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα με κύρια επιτεύγματα την συμβολή στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Διατήρηση της αρκούδας στην Ελλάδα καθώς και την κήρυξη δύο από τις πλέον σημαντικές περιοχές για την αρκούδα (Πίνδος, Ροδόπη) σε Εθνικά Πάρκα. Το 2008 συντόνισε και συνέβαλε στην κατάρτιση του «Σχεδίου Δράσης για την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού των φυσικών ενδιαιτημάτων από έργα υποδομών μεταφοράς» για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το 2002 ως το 2009 συντόνισε το πρόγραμμα «Παρακολούθησης των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά με έμφαση στην αρκούδα και το οικοσύστημα από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού» με κύριο επίτευγμα την βέλτιστη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου προς όφελος της πανίδας των μεγάλων θηλαστικών. Από το 2009 έως το 2013 ήταν επιστημονικός συντονιστής σε τρία προγράμματα LIFE-Nature της Ε.Ε. για την διατήρηση και διαχείριση της αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου με κύριο επίτευγμα την θέσπιση και επίσημη κατοχύρωση ειδικού τεχνικού πρωτοκόλλου για την διαχείριση αλληλεπιδράσεων αρκούδας-ανθρώπου. Τρέφεται αποκλειστικά με βιολογικά προϊόντα, και είναι λάτρης της φύσης.