Οι Άνθρωποι

Θάνος Τράγος

Βιολόγος

Ο Θάνος Τράγος είναι βιολόγος. Έχει μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, την παρακολούθηση και την καταγραφή οικοσυστημάτων καθώς και  στην βιολογία και την οικολογία των μεγάλων θηλαστικών,. Επιδιώκει να μη σκέφτεται και εκπαιδεύεται σε καταστάσεις "μεταξύ τείχους και ξίφους".