Οι Άνθρωποι

Τάσος Χοβαρδάς

Δρ. Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας

Ο Τάσος Χοβαρδάς είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και έχει Πτυχίο Βιολογίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία/Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική διάσταση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, την πολυμερή περιβαλλοντική διακυβέρνηση, και τη σχέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την εκπαίδευση STEAM. Έχει εργαστεί σε 29 ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και 5 προγράμματα LIFE και έχει πάρει 2 φορές υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ως ειδικός σε θέματα κοινωνικής διάστασης της διαχείρισης και προστασίας των μεγάλων σαρκοφάγων, υποστηρίζει τη Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη Συνύπαρξη Ανθρώπων και Μεγάλων Σαρκοφάγων.

Ο Τάσος Χοβαρδάς έχει 38 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 15 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια με κριτές. Έχει κρίνει άρθρα για 29 διεθνή περιοδικά (science citation journals). Έχει διατελέσει επικεφαλής της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Society & Natural Resources και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης για την Κοινωνία και τους Φυσικούς Πόρους. Ο Τάσος Χοβαρδάς έχει εργαστεί ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η διδασκαλία του επικεντρώνεται σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας και σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας.