Σαββίνα

Οι Άγριοι Συνεργάτες

Η Σαββίνα

Η Σαββίνα εντοπίστηκε την ίδια μέρα με την Οινόη, στην περιοχή του Χιλιόδεντρου. Λίγο πιο μεγαλόσωμο ζώο, αφού ζύγιζε 97 κιλά και ήταν περίπου 10 ετών.