Οινόη

Οι Άγριοι Συνεργάτες

Η Οινόη

Η Οινόη ήταν η πρώτη αρκούδα που ραδιοσημάνθηκε από την ομάδα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ το 2011. Η αρκούδα ηλικίας 6-7 ετών και βάρους 91 κιλών εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πολυάνεμου Καστοριάς