Οι Άνθρωποι

Ηλιάνα Μπουσιάκη

Επικοινωνιολόγος

Η Ηλιάνα Μπουσιάκη είναι επικοινωνιολόγος με εμπειρία στο χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Από το 2008 έως το 2014 εργάστηκε ως Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (LIFE, ΕΠΠΕΡ, ΕΚΤ ΕΥΕ, INTERREG κα). Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε σαν Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Point Blank, εταιρία τεχνολογίας και ψηφιακής επικοινωνίας. Από τον Ιανουάριο του 2016, είναι Εξωτερική Συνεργάτης στο Τμήμα Μάρκετινγκ, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.