Τρέχοντα Προγράμματα

LIFE WILD WOLF

(LIFE21-NAT-IT-LIFE WILD WOLF/101074417)

LIFE WILD WOLF - Η Καλλιστώ συμμετέχει σε ένα πανευρωπαϊκό έργο για τον λύκο 

 

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE WILD WOLF (LIFE21-NAT-IT-LIFE WILD WOLF/101074417) είναι η επίτευξη της ισορροπημένης μακροπρόθεσμης διατήρησης των λύκων, μέσω της διαχείρισης δυνητικά κρίσιμων καταστάσεων που προκύπτουν σε τοπία της Ευρώπης που κυριαρχούνται από ανθρώπους.

Στοχεύουμε στη βελτίωση της τεχνικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών να διαχειρίζονται και να αποτρέπουν συγκρούσεις που σχετίζονται με τον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας πρακτικές που διατηρούν την άγρια φύση του λύκου και βελτιώνουν τους όρους συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπου και λύκου, μέσω μέτρων μείωσης της αλληλεπίδρασης και των ζημιών.

Θα αναπτύξουμε μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων επιστήμης-πρακτικής-διαχείρισης για την καλύτερη κατανόηση και την πρόληψη ή/και τον μετριασμό των συγκρούσεων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και μέσω της συνεργασίας 18 εταίρων στους οποίους περιλαμβάνονται ερευνητικά ιδρύματα, διαχειριστικές αρχές και ΜΚΟ.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει 4,5 χρόνια, θα υλοποιήσει δράσεις με βάση τους εξής βασικούς άξονες:

  • Ορισμός των προτύπων συμπεριφοράς των λύκων σε τοπία κυριαρχούμενα από τον άνθρωπο
  • Προσδιορισμός των κύριων παραγόντων εξοικείωσης των λύκων και καθορισμός της βέλτιστης διαχειριστικής παρέμβασης για την εξουδετέρωση τους για την αποφυγή της μόνιμης παρουσίας του λύκου σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις.
  • Περιγραφή πιθανών μοτίβων από επιθέσεις λύκων σε σκύλους και δοκιμή προστατευτικών μέτρων.
  • Τεχνική εκπαίδευση των αρμόδιων αρχών στην επικοινωνία, παρακολούθηση και διαχείριση της παρουσίας λύκων σε οικισμούς 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Το έργο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η περιοχή του έργου είναι ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αττικής, σε απόσταση 20 χλμ. (σε ευθεία γραμμή) ή 36 χλμ. οδικώς από την Αθήνα. Η Πάρνηθα είναι το μεγαλύτερο και το υψηλότερο βουνό της Αττικής, όπου τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται έντονη η παρουσία του λύκου στην περιοχή καθώς και συχνά περιστατικά έντονης αλληλεπίδρασης με ανθρωπογενείς ή ανθρώπινες δραστηριότητες. Εταίροι στο έργο από ελληνικής πλευράς είναι η Καλλιστώ και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με κομβική την συμβολή της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου. 

 

Επιπλέον στοιχεία για το έργο

Το LIFE WILD WOLF συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κροατίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Ίδρυμα Benrd Thies-Stiftung. Στην Ελλάδα, το έργο συγχρηματοδοτείται εν μέρει και από το Πράσινο Ταμείο.

 

Προϋπολογισμός έργου

7.028.148 € (συνεισφορά ΕΕ: 5.265.454 €)

 

Συντονιστής εταίρος του έργου: Istituto di Ecologia Applicata (Ιταλία)

Εταίροι του έργου:

 

Περιοχές έργου:

 

Κύριες δράσεις του έργου: