Η Καλλιστώ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η σχέση της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με το ΑΡΚΤΟΥΡΟ;

Το πεδίο δράσης των δύο οργανώσεων είναι παραπλήσιο. Παρόλα αυτά είναι δύο διαφορετικές οργανώσεις με διαφορετικούς στόχους, δομές και δυνατότητες. Συνεργάζονται σε πολλές περιπτώσεις, ενώ και οι δύο οργανώσεις συμμετέχουν στο άτυπο δίκτυο των περιβαλλοντικών οργανώσεων εθνικής εμβέλειας, το οποίο λειτουργεί με σκοπό την ενδυνάμωση των θέσεων των οργανώσεων σε σχέση με κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Σελίδες