06/10/2020

Τηλεδιάσκεψη εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καφέ Αρκούδα

Η «Καλλιστώ», σε συνεργασία με τον μελετητή-εμπειρογνώμονα Παναγιώτη Δενδρινό και το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», ανέλαβαν, μετά από την επιτυχή κατάθεση προσφοράς στο σχετικό διαγωνισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την «Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για την Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) και τη Φώκαινα (Phocoena phocoena)». Η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “LIFE IP 4 NATURA” (https://edozoume.gr/).

Ειδικότερα, η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ανέλαβε την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Καφέ Αρκούδα. Για το σκοπό αυτό, συγκρότησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εξειδικευμένους και έμπειρους εμπειρογνώμονες, στην οποία κλήθηκε και συμμετέχει και ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». Έχει ήδη συνταχθεί πολυσέλιδο Προσχέδιο Δράσης (194 σελίδες), που αποτελείται από 11 Κεφάλαια και συνοδεύεται από Παραρτήματα, μεταξύ των οποίων Πίνακας των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων προστασίας και διατήρησης (Παράρτημα VI, στο τέλος του συνημμένου αρχείου PDF). Στον Πίνακα αυτό, γίνεται αντιστοίχιση των δράσεων με φορείς υλοποίησης, αξιολόγηση σημασίας, προτεραιότητα εφαρμογής, πληθυσμό-περιοχή εφαρμογής, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κοστολόγηση, πιθανές πηγές χρηματοδότησης και δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης κάθε δράσης.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να πάρετε μέρος στην συνάντηση που θα έχει μορφή τηλεδιάσκεψης, λόγω των δυσμενών υγειονομικών συνθηκών. Η τηλεδιάσκεψη αυτή, στην οποία μπορείτε να πάρετε μέρος ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/87665581332, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom την  Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ.

Για την συμμετοχή σας, θα χρειαστεί προηγουμένως να εγκαταστήσετε (δωρεάν) το απαραίτητο λογισμικό, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://zoom.us/support/download

Στην τηλεδιάσκεψη θα παρουσιαστεί συνοπτικά το σύνολο του συνημμένου Προσχεδίου Δράσης και ο Πίνακας των Προτεινόμενων Μέτρων Προστασίας-Διαχείρισης (Παράρτημα VI). Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία και διατήρηση της Καφέ Αρκούδας στη χώρα μας.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα της τηλεδιάσκεψης εδώ:
https://www.callisto.gr/.../files/downloads/programma.pdf
και το draft του Σχεδίου Δράσης εδώ:
https://www.callisto.gr/.../proshedio_drasis_arkoyda_0.pdf