18/12/2023

Σχεδόν 300 Οργανώσεις υποστηρίζουν την προστασία του λύκου σε ανοιχτή επιστολή προς την Πρόεδρο von der Leyen

Σχεδόν 300 Ευρωπαϊκές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και 25 ελληνικές που προσυπογράφουν την ανακοίνωση αυτή, απευθύνουν νέα ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρο της ΕΕ, κυρία φον Ντερ Λάιεν, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την πρόταση τροποποίησης του καθεστώτος προστασίας του λύκου στην Ευρώπη και στον τρόπο που μεθοδεύεται.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2023

Αγαπητή Πρόεδρε von der Leyen,

Εκ μέρους των υπογεγραμμένων οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων, σας γράφουμε σχετικά με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «αποφασίσει σχετικά με πρόταση τροποποίησης, όπου χρειάζεται, του καθεστώτος προστασίας του λύκου εντός της ΕΕ και την ενημέρωση του νομικού πλαισίου, για να εισαχθεί, όπου χρειάζεται, περαιτέρω ευελιξία» έως το τέλος του έτους[1].

Προκαλεί σημαντική ανησυχία το γεγονός ότι μια πολιτική απόφαση για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα προετοιμάζεται με αδιαφανή τρόπο. Επιπλέον, βασίζεται σε μια παράτυπη διαδικασία διαβούλευσης που ξεκίνησε με το δελτίο τύπου της Επιτροπής για τους «Λύκους στην Ευρώπη» στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, το οποίο περιλάμβανε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τους λύκους. Οι ανησυχίες μας σχετικά με αυτό σας κοινοποιήθηκαν με την επιστολή μας από την 11η Σεπτεμβρίου 2023[2].

Θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι ότι οποιαδήποτε απόφαση αλλαγής του καθεστώτος προστασίας των λύκων πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και όχι σε ανεπίσημα στοιχεία που υποβάλλονται μέσω αδιαφανούς και παράτυπης διαδικασίας διαβούλευσης.

Επιπλέον, ανησυχούμε ότι η συζήτηση αυτού του θέματος έχει μέχρι στιγμής κυριαρχηθεί και καθοδηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από εκπροσώπους συμφερόντων της αγροτικής βιομηχανίας και του κυνηγιού, οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιαστούν ως εκπρόσωποι των αγροτικών κοινοτήτων. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν το παρόν προστατευτικό καθεστώς για τους λύκους στην ΕΕ, όπως φαίνεται από μια ανεξάρτητη έρευνα, που ανατέθηκε από διάφορες οργανώσεις προστασίας των ζώων και η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 σε 10 μέλη κράτη.

Αν δεν συγκεντρωθούν ουσιαστικά νέα επιστημονικά στοιχεία από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύουμε ότι η επιστήμη και η κοινή γνώμη είναι σαφείς: η τροποποίηση του καθεστώτος προστασίας του λύκου - είτε βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ είτε της Σύμβασης της Βέρνης - δεν δικαιολογείται.

Αντίθετα, η ΕΕ χρειάζεται:

  • Να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες νομικές προστασίες για τους λύκους, όπως κατοχυρώνονται στην Οδηγία της ΕΕ για τους Οικοτόπους, τηρούνται και επιβάλλονται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη.
  • Να προάγει τη λήψη μέτρων συνύπαρξης μεταξύ των λύκων και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς πολλές από τις υπάρχουσες ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται από τα κράτη μέλη.
  • Να στηρίξει πρωτοβουλίες παροχής ακριβούς πληροφόρησης για τους λύκους στην κοινή γνώμη, που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Η προστασία των λύκων στην Ευρώπη δεν είναι μόνο θέμα οικολογικής σημασίας, αλλά και αντανάκλαση της δέσμευσής μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των αξιών της συνύπαρξης και της ανεκτικότητας. Οι λύκοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας, και η επιστροφή του λύκου σε μέρη της Ευρώπης όπου το είδος είχε προηγουμένως εξαφανιστεί είναι μια σημαντική επιτυχία διατήρησης που δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

Σας προτρέπουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών κατά την προετοιμασία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
Εδώ μπορείτε να βρείτε την επιστολή στα Αγγλικά μαζί με τις υπογραφές των Οργανώσεων.[1]   Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_4330