19/06/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σχεδιάζει να προμηθευτεί για τις ανάγκες του έργουLIFE17 NAT/ΙΤ/464 (LIFESAFE-CROSSING) 44 ασύρματες κάμερες ασφαλείας εξωτερικού χώρου με δυνατότητα σύνδεσης σε 4G-LTE και 3G δίκτυα και με δυνατότητα τροφοδοσίας και από μπαταρία αλλά και από ηλιακό πάνελ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να ξεπερνά τις 11.300,00   ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και λοιπών τελών. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

-    Διάρκεια Μπαταρίας: τουλάχιστον 1,5 μήνες σε κατάσταση αναμονής [δηλαδή όταν δεν υπάρχει ανίχνευση κίνησης που ενεργοποιείται από τον αισθητήρα Παθητικού Υπερύθρου (PIR) ]

-    Δυνατότητα φόρτισης και από ηλιακό πάνελ: απαραίτητη

-    Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων (βίντεο και ήχου) σε micro SD card (64 GB minimum)

-    Δυνατότητα λειτουργίας υπό θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -10° και +55° C

-    Αδιαβροχότητα

-    Μέγιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος: Φ85Χ125 mm

-    Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος: 500 gr

-    Οπτικό πεδίο: Σταθερός φακός, διαγωνίως 110° κατ’ ελάχιστον

-    Εμβέλεια Νυχτερινής λήψης: 9 m κατ’ ελάχιστον

-    Εμβέλεια Παθητικού Υπερύθρου (PIR) : 9 m κατ’ ελάχιστον

-    Γωνία Ανίχνευσης Παθητικού Υπερύθρου (PIR) : οριζοντίως110ο  κατ’ ελάχιστον

-    Ανάλυση βίντεο: 1080p HD σε 15 frames/sec (κατ’ ελάχιστον)

-    Προτιμητέο Format βίντεο: H.264

-    Ψηφιακό ζουμ:  4Χ (κατ’ ελάχιστον)

-    Ήχος : υψηλή ποιότητα τόσο ως προς την καταγραφή ήχου, ταυτοχρόνως με το βίντεο, όσο και προς την εκπομπή ήχου.

-    Ειδοποιήσεις: Αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω e-mail

-    Συχνότητες και ταχύτητες μεταφοράς:

LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20WCDMA: B1/B5/

LTE FDD: Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)

HSPA+: Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)

UMTS: Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)

-    Δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης κάμερας

-    Δυνατότητα ροής (video/audio streaming) σε πραγματικό χρόνο

-    Δυνατότητα απομακρυσμένης αναπαραγωγής βίντεο (playback)

-    Προσφερόμενη εγγύηση: τουλάχιστον δύο χρόνια

-    Παράδοση: Μέχρι 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πιο συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση spyros@callisto.gr ή να παραδοθούν στα γραφεία της «Καλλιστώς», Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-252530.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Για την «Καλλιστώ»

Σπύρος Ψαρούδας

Διευθυντής

 

Προσθέστε νέο Σχόλιο