Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

16/02/2018

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σκοπεύει να αναθέσει την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία θεματικών χαρτών με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο πλαίσιο του Έργου LIFE AMYBEAR – LIFE15 NAT/GR/001108 «Βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στον Δήμο Αμυνταίου. Το έργο LIFE AMYBEAR συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE+Nature και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο.

Προσθέστε νέο Σχόλιο