13/01/2020

Προμήθεια οχήματος για το έργο LIFE ARCPROM

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σχεδιάζει να προμηθευτεί Επαγγελματικό Όχημα 4x4 (pick-up), για τις ανάγκες του έργου LIFE18 NAT/GR/768 (LIFEARCPROM). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να ξεπερνά τις 34.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και λοιπών τελών (ταξινόμησης-μεταβίβασης). Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

Καινούριο όχημα 4Χ4 επαγγελματικό (με κατ’ επιλογή τετρακίνηση), με καρότσα (pick-up), τετράθυρο (διπλοκάμπινο), κινητήρας πετρελαίου άμεσου ψεκασμού, κυβισμού 2.000-2.500 cc, ελάχιστη ιπποδύναμη: 150 ίπποι, ελάχιστη ροπή: 400 Nm, μέγιστες εκπομπές CO2  (μικτός κύκλος): 190 γραμ./χλμ., προβολείς ομίχλης, ζάντες 17 ιντσών, ελαστικά παντός εδάφους (allterrain), ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 23 cm, τροχός αντικατάστασης (κανονικής διάστασης), μεταλλικό χρώμα γκρι, κοτσαδόρο, προστατευτικό πλαίσιο καμπίνας (πλαίσιο στήριξης φορτίου), επένδυση δαπέδου καρότσας, εύκαμπτο κάλυμμα καρότσας (καπάκι), εσωτερικά και εξωτερικά άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (δέστρες), εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και πρέπει να ισχύουν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πιο συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά. Γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση spyros@callisto.gr ή να παραδοθούν στα γραφεία της «Καλλιστώς», Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-252530.