18/09/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ LIFE SAFE CROSSING

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» πρόκειται να προμηθευτεί για τις ανάγκες του έργουLIFE17 NAT/ΙΤ/464 (LIFESAFE-CROSSING) συσκευή μέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου και ταχύτητας οχημάτων. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει  υψηλή ακρίβεια μετρήσεων και να μπορεί να εγκατασταθεί σε πασσάλους στην άκρη του δρόμου χωρίς να χρειάζονται παρεμβάσεις στην επιφάνεια του οδοστρώματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

 • Ανίχνευση μεμονωμένων οχημάτων σε μία ή και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας με χρόνους επεξεργασίας ανά αντικείμενο μεταξύ 1 δευτερολέπτου και 5 χιλιοστών του δευτερολέπτου.
 • Τροφοδοσία από επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V, με χωρητικότητα τουλάχιστον 18Ah, με πλήρη αυτονομία φόρτισης για τουλάχιστον 14 ημέρες.
 • Ευκολία μεταφοράς και εγκατάστασης χωρίς να είναι απαραίτητο να διεξάγονται επιτόπιες εργασίες βαθμονόμησης.
 • Μεταβλητό ύψος εγκατάστασης μεταξύ 1-3 μέτρων
 • Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων από τουλάχιστον 200.000 οχήματα
 • Ανιχνευόμενες ταχύτητες 1 - 250 km/h
 • Κεραία διαστρωμάτωσης microstrip
 • Ραντάρ Doppler τύπου 24.165 GHz, Κ ζώνη <5mW 20 dBm, 100mW EIRP
 • Πλάτος δέσμης ραντάρ (-3dB) 12 ° x 17 °
 • Εύρος ανίχνευσης μέχρι 250 μέτρα
 • Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ° C ... + 70 ° C
 • Προστασία σύνδεσης κυκλώματος
 • Προστασία υπερφόρτωσης
 • Μεταφορά αποθηκευμένων δεδομένων μέσω φορητού υπολογιστή

Κριτήριο επιλογής προμηθευτή θα είναι η πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά και η πληρωμή θα γίνει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού, εφόσον ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί πληροί τις παραπάνω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Η προσφορά, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία των συσκευών που θα παραδοθούν, δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) τελική τιμή, περιλαμβανόμενου κάθε προβλεπόμενου φόρου και τέλους, καθώς και του κόστους παράδοσης στο γραφείο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, στην οδό Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, πρέπει να σταλεί στο e-mail spyros@callisto.gr, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

Προσθέστε νέο Σχόλιο