08/12/2017

Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει το έργο LIFE AMYBEAR

Η Καλλιστώ ευχαριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, που με την υπ’ αριθ. 128.3/2017 απόφασή του, πρόκειται να καλύψει μέρος των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της οργάνωσης στο πλαίσιο του έργου LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/1108).

Το έργο, που αφορά στη «βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης του ανθρώπου και της αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου» και βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο εφαρμογής του, υλοποιείται από την εταιρία συμβούλων ανάπτυξης «LEVER», την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», το Δήμο Αμυνταίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Δασών Φλώρινας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου LIFE AMYBEAR είναι 1.521.156 €, το 75% του οποίου ανέλαβε να καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το υπόλοιπο 25% (381.040 €) πρέπει να καλυφθεί από τους φορείς υλοποίησής του. Η «Καλλιστώ» έχει αναλάβει την υποχρέωση να συγχρηματοδοτήσει το έργο με 40.000 €, εκ των οποίων τα 10.000 καλύπτονται με τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η συνδρομή του Πράσινου Ταμείου στην προσπάθεια εξασφάλισης της αναγκαίας συγχρηματοδότησης του έργου, υπό εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες, αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα.

Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, το Πράσινο Ταμείο έχει συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, τόσο με τη συγχρηματοδότηση έργων LIFE, όσο και με τη χρηματοδοτική στήριξη λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά και με άλλες πρωτοβουλίες στήριξης καινοτόμων δράσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Σπύρος Ψαρούδας, τηλ. 2310-252530, εσωτ. 3

Προσθέστε νέο Σχόλιο