Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς ΥΠΕΝ για την έκτακτη κατάσταση στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ)

18/07/2018

Δημόσια ανοιχτή επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και Θήρας, Ν. Μπόκαρη, απέστειλαν 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζοντας την έκτακτη κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (EΚΠΑΖ) που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών ζώων.

Στην επιστολή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την ανάληψη κατεπείγοντων μέτρων ώστε την επίβλεψη των ζώων να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ζητούν την χορήγηση των παρακάτω εγγράφων:

- Έκθεση ομάδας για τον έλεγχο του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Ειδών Άγριας Ζωής στην Αίγινα (ΕΚΠΑZ) της 21ης Δεκεμβρίου 2017.
- Απάντησή στο από 2 Φεβρουαρίου 2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο καλούνται τα αρμόδια Τμήματα του ΥΠΕΝ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη φιλοξενία και ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων.

 Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Προσθέστε νέο Σχόλιο