30/09/2020

Κοινή ανακοίνωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και κινημάτων από Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο: Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων! Όχι στον πόλεμο!

Η Καλλιστώ  συνυπογράφει το κοινό κείμενο περιβαλλοντικών οργανώσεων και οικολογικών κινημάτων από Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο και άλλες χώρες, με το οποίο ζητάμε να μην γίνει η εξόρυξη των υδρογονανθράκων που έχουν βρεθεί στο Αιγαίο και να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, χωρίς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Η πρωτοβουλία για το κοινό αυτό κείμενο πάρθηκε από οργανώσεις της Τουρκίας, και ανταποκρίθηκαν μια σειρά Ελληνικών, Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών περιβαλλοντικών συλλογικοτήτων και οργανώσεων.

Παρακάτω το πλήρες κείμενο:

Όχι άλλη εξόρυξη ορυκτών καυσίμων!

Σταματήστε την κλιματική καταστροφή - Αφήστε τους υδρογονάνθρακες στο έδαφος!

Η κλιματική καταστροφή είναι πραγματική. Στις αρχές του χρόνου η Αυστραλία καίγονταν,  τώρα καίγονται πάλι η Καλιφόρνια και η Σιβηρία. Ο παγετώνας της Γροιλανδίας λιώνει, ο Βόρειος Πόλος ενδέχεται σύντομα να μην έχει πάγο. Ο παγετώνας Thwaites στην Ανταρκτική λιώνει και αυτό από μόνο του απειλεί να προκαλέσει μια άνοδο 65 εκατοστών στην παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής (WWF) αναφέρει μείωση κατά 68% στους πληθυσμούς των ζώων τα τελευταία 40 χρόνια. Το Σουδάν πλημμυρίζει. Σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή απειλεί ήδη την παραγωγή τροφίμων και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Για να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C, παρόλο που ακόμη κι αυτό είναι επικίνδυνο, πρέπει να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά το ήμισυ έως το 2030 και στο μηδέν έως το 2050. Ακόμη και για να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2°C, θα πρέπει να σχεδιάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πολύ το 16% από τα γνωστά αποθέματα ορυκτών καυσίμων, επομένως η εξόρυξη νέων αποθεμάτων πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Οι λαοί των περιοχών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας έχουν κοινό συμφέρον. Δεν έχουμε ανάγκη να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο για αυτά τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική για την περιοχή και να αποτρέψουμε τις κυβερνήσεις μας από το να πολεμούν ο ένας τον άλλον για πόρους που θα πρέπει, σε τελική ανάλυση, να παραμείνουν στο έδαφος. Είναι απόλυτη υποκρισία των κυβερνήσεων μας να συμμετέχουν στις «κλιματικές διασκέψεις κορυφής» κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και να υπόσχονται τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και, στη συνέχεια, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να εξάγουν ακόμη περισσότερα ορυκτά καύσιμα από το φλοιό της γης.

Η τουρκική κυβέρνηση ονόμασε «θαύμα» την ανακάλυψη φυσικού αερίου στον τουρκικό τομέα της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μεσόγειο, όλες οι παράκτιες χώρες, και ορισμένες μεγάλες δυνάμεις, ανταγωνίζονται για τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων που βρέθηκαν κάτω από τη θάλασσα. Αυτές οι επικίνδυνες αντιπαραθέσεις απειλούν την ασφάλεια των λαών των χωρών μας.

Οι ενεργειακές πολιτικές που καθορίζονται από το κέρδος και όχι από την ανθρώπινη ανάγκη έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την ακριβή ενέργεια για τους ανθρώπους όσο και την επικείμενη κλιματική καταστροφή. Οι συμβάσεις «υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής» (“take-or-pay”) σημαίνουν ότι πληρώνονται ακόμα και ορυκτά καύσιμα που δεν υπάρχει ανάγκη να καταναλωθούν. Στα πλαίσια της λογικής δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες εξορύξεις.

Πρέπει να πάρουμε τον τομέα της ενέργειας από τα χέρια των κερδοσκόπων και να τον θέσουμε υπό τον δημοκρατικό έλεγχο των λαών της περιοχής. Χρειαζόμαστε τοπικό δημοκρατικό έλεγχο της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας. Πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος του τόπου μας και της περιοχής μας για ενεργειακά έργα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή δικαιοσύνη, με κατανομή σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος. Πρέπει να τερματίσουμε την ιδιωτική κερδοσκοπία στην ενέργεια, επαναφέροντας την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας σε δημοκρατικά ελεγχόμενη δημόσια ιδιοκτησία.

Λέμε όχι στις έρευνες ορυκτών καυσίμων και στην εξόρυξη νέων αποθεμάτων!

Λέμε όχι στη σύγκρουση μεταξύ των χωρών μας!

Λέμε ναι στη δικαιοσύνη για το κλίμα και στην ειρήνη!

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın iki tarafından kent ve ekoloji örgütlerinin de katılımıyla, 65 örgüt yeni fosil yakıt rezervlerinin kullanıma sokulmaması için ortak bir açıklama yaptı. Akdeniz havzasında son zamanlarda tırmanan ve ülkeleri savaşın eşiğine getiren fosil yakıt çıkarma heves ve iddialarından bölge halklarının hiçbir çıkarı olmadığının vurgulandığı bildiride, kaynakların yer altında bırakılmasına vurgu yapıldı. Barış ve iklim adaleti için ortak hareket edeceklerinin altı çizildi.

25 Eylül Küresel İklim Grevi Gününde duyurulan kampanya kazmabirak.org sitesi üzerinden herkesin katılımını bekliyor. Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan site, Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadan ekoloji örgütlerine ve bireylerine açık.

Kıbrıs ve Yunanistan’dan gelen büyük destek ile birlikte, 30 Eylül itibariyle 65 örgüte ulaşan imzacıların Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yaptığı ortak açıklama ise şöyle:  

Fosil Yakıtları Yeraltında Bırak, İklim Felaketini Durdur!

İklim felaketi gerçek. Bu yılın başlarında Avustralya yanıyordu, şimdi de Kaliforniya ve Sibirya yanıyor. Grönland buz örtüsü erirken Kuzey Kutbu’nun yakında buzdan arınmış bir yer olma ihtimali var. Antarktika’daki Thwaites buzulu eriyor ve sadece bu erime deniz seviyelerinde 65 santimetrelik bir yükselme tehdidi oluşturuyor. Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF), son 40 yılda hayvan popülasyonlarında %68’lik bir düşüş olduğunu bildiriyor. Sudan sular altında. Tüm dünyada, iklim değişikliği çoktandır gıda üretimini tehdit ediyor, insan hayatı artan sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarının tehdidi altında. Küresel ısıtmayı, kendisi de tehlikeli bir seviye olan 1,5 °C’de tutmak için küresel karbondioksit emisyonlarını en geç 2030’a kadar yarıya ve 2050’ye kadar ise sıfıra indirmemiz gerekiyor. Küresel ısıtmayı 2 °C’de tutmak için bile, bilinen fosil yakıt rezervlerinin en fazla %16’sını kullanmayı öngören planlar yapmalıyız. Yani, yeni rezervlerin kullanıma sokulması derhal durdurulmalıdır. Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki halkların çıkarları ortaktır. Bu petrol ve gaz rezervleri için birbirimizle savaşmamıza gerek yok. Bölge için sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmak ve iktidarların her halükârda yeraltında bırakılması gereken kaynaklar üzerinden birbirleriyle savaşmalarını engellemek için halklar olarak bizler birlikte hareket etmeliyiz. Hükümetlerin Birleşmiş Milletler çatısı altındaki “iklim zirvelerine” katılması ve emisyon azaltma sözü vermesi, ardından yer kabuğunun altından daha fazla fosil yakıt çıkarmak için birbirleriyle yarışa girmeleri apaçık bir ikiyüzlülüktür. Türkiye devleti hükümeti, Karadeniz’in Türkiye kontrolündeki bölümünde bir doğal gaz keşfi yaparak bunu bir “müjde” olarak duyurdu. Akdeniz’de, tüm kıyı devletleri ve bazı büyük güçler, deniz altındaki fosil yakıt rezervleri üzerinden birbirlerine savaş tehdidinde bulunuyorlar. Tehlike saçan bu çekişmeler, ülkelerimizdeki tüm halkların güvenliğini tehdit etmektedir. Toplumsal ihtiyaca göre değil, kâra göre belirlenen enerji politikaları, hem halklar açısından enerjinin pahalanmasına hem de karabasan gibi büyüyen bir iklim felaketine neden oluyor. Fosil yakıt alımlarındaki “tüket ya da öde” sözleşmeleri, ödemesi yapılmış fosil yakıtların bile tamamen tüketilmediği anlamına geliyor. Yani, daha fazla fosil yakıt keşfi için rasyonel bir gerekçe bulunmamaktadır. Enerjiyi kâr vurguncularının elinden alıp bölge halklarının ortak demokratik kontrolüne sunmalıyız. Demokratik kontrol altındaki enerjinin üretimi ve tüketiminin yerelleştirilmesini sağlamalıyız. Enerji projeleri için yerel ve bölgesel çevrenin tahrip edilmesini durdurmalıyız. Enerjinin dağıtımında kâra değil, toplumsal ihtiyaçlara göre dağıtımla enerji adaletini sağlamalıyız. Enerji üretimini ve dağıtımını yeniden kamu mülkiyetine alarak enerjideki özel mülkiyete dayalı fırsatçılığı sona erdirmeliyiz. Yeni fosil yakıt araştırmalarına ve yeni rezervlerin açılmasına HAYIR!’ Ülkelerimiz arasındaki çatışmaya HAYIR! İklim adaletine ve barışa EVET!

 

Υπογράφουν:

Τουρκία

 1. Οικολογική άμυνα για την πόλη- Άγκυρα (Ankara Kent ve Ekoloji Savunması)
 2. Οικολογική συνέλευση Αττάλειας (Antalya Ekoloji Meclisi)
 3. Οικολογικό ξεκίνημα (Başlangıç Ekoloji)
 4. Περιβαλλοντική πλατφόρμα Μπουρχανίγιε (Burhaniye Çevre Platformu)
 5. Παιδιά της φύσης (Doğanın Çocukları)
 6. Περιβαλλοντική και πολιτιστική πλατφόρμα Αιγαίου (Ege Çevre ve Kültür Platformu)
 7. Πολιτική οικολογία (Ekoloji Politik)
 8. Οικο-φοιτητικό κίνημα (Eko-Öğrenci Hareketi)
 9. Δημοκρατικό κονγκρέσο του λαού, οικολογική συνέλευση (Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi)
 10. Πρωτοβουλία για την διατήρηση του Χασανκεϊφ (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi)
 11. Παντού βουνά Ίδης (Her Yer Kazdağları)
 12. Αλληλεγγύη για την Ίδη- Ιστανμπούλ (Kazdağları İstanbul Dayanışması) 
 13. Ένωση για την διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα βουνά της Ίδης (Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği)
 14. Οικολογικό κίνημα Μεσοποταμίας (Mezopotamya Ekoloji Hareketi)
 15. Περιβαλλοντική ένωση Μουνζούρ (Munzur Çevre Derneği)
 16. Περιβαλλοντική ένωση Μούγλα (Muğla Çevre Derneği)
 17. Οικολογία γύρης (Polen Ekoloji)
 18. Ένωση για την διατήρηση του πάρκου Γεζί πλατείας Ταξίμ (Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği)
 19. Ταξιδιώτες ζωής και αλληλεγγύης (Yaşam ve Dayanışma Yolcuları)
 20. Ένωση της γης (Yeryüzü Derneği)
 21. Πράσινη εξέγερση, οικολογία και ζωή (Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazete)
 22. Πρασινοκόκκινη κλιματική ομάδα εργασίας (Yeşil Sol İklim Çalışma Grubu)

Ελλάδα

 • Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού
 • Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης Ενάντια στην Καύση Απορριμμάτων
 • Χωματερή stop -πολίτες εν δράσει
 • Δίκτυο ενημέρωσης πολιτών ενάντια στις εξορύξεις, ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ STOP Πρέβεζα
 • Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην καύση σκουπιδιών No Burn- Βόλος
 • Νέοι για το περιβάλλον (Βόλος)
 • Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης 
 • ΙΛΙΣ-ΣΟΣ
 • Μικρογεωγραφίες
 • Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφήνας
 • Περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ
 • Οικολογικό δίκτυο
 • Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου
 • ΦΥΣΗτήρες
 • Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή
 • Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
 • Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων Κολωνού-Σεπολίων-Ακαδημίας Πλάτωνα
 • ΡεμΑττική
 • Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
 • Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου
 • Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης
 • Νομαδική Αρχιτεκτονική
 • Πρωτοβουλία κατοίκων Πεντέλης-Μελισσίων
 • Κίνηση πολιτών Χορτιάτη

Κύπρος

 • Περιοδικό Ανατροπή (Anatropi Mag)
 • Κλιματική κρίση (Climate crisis CY website)
 • Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εξόρυξη Χρυσού- No Gold Initiative
 • Συνδικάτο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης KTÖEOS (Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası)
 • Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Βιολόγων (Kıbrıs Türk Biyologlar Birliği)
 • Αυλή – avlı

Άλλες χώρες

 • Ευρωπαϊκό κίνημα νερού (European Water Movement)
 • Aplaneta (Ισπανία)
 • Attac France (Γαλλία)
 • Επιτροπή για την υποστήριξη του Κουρδιστάν Μαδρίτης (Comité De Apoyo A Kurdistán – Madrid)
 • Ekologistak Martxan (Bask Ülkesi)
 • Humat Dijlah (Ιράκ)
 • Rojava Azadi Madrid (Ισπανία)
 • Καμπάνια σώστε τον Τίγρη (Ιράκ)
 • Αλληλεγγύη στο Κουρδιστάν (Σκωτία)
 • Γυναίκες υπερασπίζονται την Ροζάβα- Μαδρίτη (Ισπανία)