22/12/2017

Άνθρωποι και μεγάλα σαρκοφάγα: Το έργο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας θα υποστηριχτεί και από Περιφερειακές Πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει από τον Ιούνιο του 2014 την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Συνύπαρξη Ανθρώπων και Μεγάλων Σαρκοφάγων (LC Platform). Η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων πολλές φορές οδηγεί σε συγκρούσεις : Καταστροφή/ κατακερματισμός των βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών, παράνομη εξόντωση από λαθροθηρία και δηλητηριασμένα δολώματα (φόλες), τροχαία ατυχήματα, ζημιές στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή… Η αποστολή της Πλατφόρμας είναι «να προωθεί τρόπους και μέσα που θα μειώνουν και όπου δυνατό θα δίνουν λύσεις, στις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων, μέσω της ανταλλαγής γνώσης και της ανοιχτής, εποικοδομητικής συνεργασίας βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό.»

 

Στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα συμμετέχουν, ως κοινωνικοί εταίροι, οι παρακάτω οργανώσεις:

  • Ένωση Ευρωπαίων Γαιοκτημόνων – ΕLO (European Landowners’ Organization)
  • Ένωση Εκπροσώπων Φινλανδών και Σουηδών Ταρανδοτρόφων – Joint representatives of Finnish and Swedish reindeer herders
  • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση – FACE (Εuropean Federation of Associations for Hunting and Conservation )
  • Διεθνές Συμβούλιο για τη Θήρα και την Προστασία της Άγριας Ζωής – CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation)
  • Διεθνής Οργάνωση για την Διατήρηση της Φύσης  – IUCN (International Union for Conservation of Nature)
  • Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, Διεθνές Γραφείο –  WWF International.
  • Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εθνικών Πάρκων – EUROPARC Federation

 

Από τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα έχει καταφέρει να προωθήσει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους , ο οποίος έχει αποφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα.. Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί 5 εργαστήρια ανταλλαγής εμπειριών (σε Βουλγαρία, Φινλανδία. Γερμανία, Ρουμανία και Ιταλία), και 8 συναντήσεις/συνελεύσεις της Πλατφόρμας με την συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων.

Έχουν παραχθεί 6 ενημερωτικά φυλλάδια διαθέσιμα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες , και παράλληλα έχει δημιουργηθεί μία on-line βιβλιοθήκη με επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και μία ενότητα με Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα Μεγάλα Σαρκοφάγα στην Ευρώπη.

 

Η Καλλιστώ, μαζί με  την γερμανική εταιρεία συμβούλων adelphi, έχει την τιμή να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στο έργο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα. Αισθανθήκαμε λοιπόν ιδιαίτερη χαρά παρακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δέχεται την πρόταση που κατέθεσε η Καλλιστώ: Να δημιουργηθούν Πλατφόρμες σε περιφερειακό επίπεδο για να υποστηρίξουν το έργο της κεντρικής Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας. Δύο είναι οι σημαντικότερες καινοτομίες που θα φέρουν οι Περιφερειακές Πλατφόρμες για την Συνύπαρξη Ανθρώπων και Μεγάλων Σαρκοφάγων:

1)      Οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν πλέον να συνδιαλέγονται σε επίπεδο βάσης και όχι σε επίπεδο κορυφής. Ο διάλογος ανάμεσα σε άτομα που βιώνουν καθημερινά τις προκλήσεις της συνύπαρξης αναμένεται να αποδώσει ουσιαστικότερα αποτελέσματα από τον διάλογο ανάμεσα στους εκπροσώπους της κάθε κοινωνικής ομάδας.

2)      Ενώ μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων μετέφεραν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας σε επίπεδο χώρας, με τις Περιφερειακές Πλατφόρμες θα μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους από τις γειτονικές χώρες. Έτσι, οι Περιφερειακές Πλατφόρμες μπορούν να γίνουν το όχημα για προώθηση της συνύπαρξης και σε διασυνοριακή κλίμακα.

 

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο θα υποστηρίξει τις Περιφερειακές Πλατφόρμες, για τους πόρους του οποίου μπορούν να κάνουν αίτηση πρωτοβουλίες από όλες τις χώρες της ΕΕ.  Η Καλλιστώ σε συνεργασία με φορείς από την Βουλγαρία και την Ελλάδα έχει καταθέσει πρόταση για την δημιουργία Περιφερειακής Πλατφόρμας στην Ροδόπη με την ελπίδα να βρίσκεται και η Ελλάδα  ανάμεσα στις χώρες που θα επωφεληθούν από το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο.

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το έργο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Συνύπαρξη Ανθρώπων και Μεγάλων Σαρκοφάγων εδώ

Προσθέστε νέο Σχόλιο