24/09/2018

Αναζήτηση συνεργάτη στον Τομέα Επικοινωνίας

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, για την περίοδο από αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Δεκεμβρίου 2018, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, για το έργο «ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ- Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους», που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις».

Κύρια αντικείμενα απασχόλησης-καθήκοντα:

 • Υποστήριξη ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών και διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συναντήσεων στο πλαίσιο του έργου.
 • Διοργάνωση ενεργειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: (α) Κατοίκων περιοχών στις οποίες παρατηρείται έντονη παρουσία - αλληλεπίδραση με μεγάλα σαρκοφάγα (Ήπειρος – Δυτική Μακεδονία) και (β) Κατοίκων μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
 • Σύνταξη και διαχείριση περιεχομένου σχετικών δελτίων τύπου και ανακοινώσεων.
 • Συμβολή στην προβολή του έργου μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ή άλλων δράσεων δημοσιότητας.
 • Τακτική επικοινωνία με υποστηρικτές και φίλους της οργάνωσης.
 • Προώθηση ειδικά σχεδιασμένων «αναμνηστικών» (μπλουζάκια, χαρτοσχολικά κ.λπ.) και  ενίσχυση των προσπαθειών οικονομικής υποστήριξης της ΜΚΟ - αύξησης του αριθμού των υποστηρικτών, φίλων και εθελοντών της.
 • Κατάρτιση και υποβολή μηνιαίων εκθέσεων προόδου.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ενός έτους, τουλάχιστον.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση και ενεργό ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα.
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.

 

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail spyros (α) callisto.gr, μέχρι το βράδυ της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Προσθέστε νέο Σχόλιο