18/12/2018

Αναγγελία υποβολής προσφορών για την προμήθεια οχήματος

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σχεδιάζει να προμηθευτεί Επιβατικό Όχημα 4x4, για τις ανάγκες του έργουLIFE17 NAT/ΙΤ/464 (LIFESAFE-CROSSING). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και λοιπών τελών. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

Καινούριο όχημα 4Χ4, πεντάθυρο, κινητήρας βενζίνης ή πετρελαίου άμεσου ψεκασμού με υπερσυμπιεστή, κυβισμού 1.000-1.500 cc, ελάχιστη ιπποδύναμη: 110 ίπποι, ελάχιστη ροπή: 170 Nm, μέγιστες εκπομπές CO2: 130 γραμ./χλμ, ζάντες αλουµινίου, προβολείς ομίχλης, ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 18 cm, τροχός αντικατάστασης (κανονικής διάστασης), μεταλλικό χρώμα, οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 31/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και πρέπει να ισχύουν μέχρι τις 28/02/2019.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πιο συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά. Γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση spyros@callisto.gr ή να παραδοθούν στα γραφεία της «Καλλιστώς», Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-252530.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Για την «Καλλιστώ»

Σπύρος Ψαρούδας

Διευθυντής

 

Προσθέστε νέο Σχόλιο